Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Projekten har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som helhet. Våren 2019 startade Håbo kommun, tillsammans med Sigtuna och Upplands-Bro kommun, projektet Solelever. 18 skolklasser från två skolor i varje kommun ingår i projektet som fortsätter under våren 2020.

De kommunala energi- och klimatrådgivarna finns i nästan varje svensk kommun och erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer.

Under de senaste åren har rådgivare i 284 av Sveriges kommuner kraftsamlat i två nationella projekt. Det ena projektet har handlat om vägledning vid investering och installation av solceller och det andra om hur man går tillväga för att uppföra laddplatser till elfordon.

Totalt har 56 000 personer runt om i landet deltagit i aktiviteter där de fått information, tips och ökade kunskaper inom ämnena, och över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare.

Projektet Solelever, som vi genomför med Sigtuna, Upplands-Bro och Naturskyddsföreningen, har inte utvärderats ännu, men lärarna tycker att det underlättar och inspirerar att ha genomtänkta, bra uppgifter färdiga att välja bland, berättar Anna Atterlöf, miljöstrateg och ansvarig för energi- och klimatrådgivningen i Håbo kommun. Solelever passar väldigt bra in i undervisningen i nian då kunskaper och ämnen ofta vävs ihop under tema hållbar utveckling. Projektdeltagarna tar fram och testar ett koncept som skolor kan använda för att arbeta ämnesintegrerat och verklighetsnära med energi- och klimatfrågor. Under projektet kommer eleverna få göra solcellslaborationer och studiebesök. Andra skolor kommer kunna följa projektet och använda det material som finns på Naturskyddsföreningens webbplats.

De gemensamma satsningarna har gett en positiv effekt, både vad gäller övergången till mer klimatsmarta lösningar hos målgrupperna, men också på energi- och klimatrådgivningen som helhet. Många rådgivare upplever att intresset och efterfrågan av deras tjänster har ökat tack vare de nationellt koordinerade projekten, säger Morgan Dahlman på Energimyndigheten.

Stort intresse för solel

Intresset för solceller har varit stort och cirka 44 000 personer har fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller.

Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv även om det idag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.

Vi har haft kostnadsfria solenergiseminarium där deltagarna fått ta del av tips, råd och fakta om solenergi och hur de kan producera egen el med solceller, säger Anna Atterlöf, miljöstrateg och ansvarig för energi- och klimatrådgivningen i Håbo kommun. Vi har också lyft fram Solkartan på kommunens webbplats och Facebook-sida. Med hjälp av solkartan går det att ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Råd om teknik och ekonomi kring laddplatser

Inom projektet för hållbara transporter har privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar bland annat fått stöd i hur man installerar laddplatser för elfordon. Totalt har 12 000 personer nåtts genom personliga rådgivningar, seminarier, mässmontrar eller liknande.

De flesta som kontaktar en rådgivare har redan bestämt sig för att de vill installera en laddplats men behöver veta mer om hur de ska börja. De vanligaste frågorna är dels rent tekniska, dels kring ekonomi och vilka betallösningar man som företag eller förening kan använda sig av för att debitera anslutna bilar, säger Elin Törnwall, Energikontor Mälardalen, som leder det nationella projektet för hållbara transporter.

Inom vårt projekt i Stockholmsregionen har vi erbjudit laddplatsseminarier inom projektet Fixa laddplats, berättar Anna Atterlöf. Det har inte anordnats någon seminarium i Håbo, men i flera närliggande kommuner dit våra kommuninvånare fått åka. Vi har informerat om seminarierna via våra kanaler.

Mer om de nationella projekten

Det här är tredje omgången som Energimyndigheten tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. 2019 finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.

Rådgivning och tips

Du vet väl att du kan kontakta Håbo kommuns energi- och klimatrådgivare?

Du når rådgivningen vardagar klockan 9.00-12.00 och 13.00-16.00:
Telefon 08-29 11 29
E-post info@energiradgivning.se

Här kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivningen

Sidansvarig: Åsa Söder

2019-11-19

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster