Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Samråd: detaljplan 443 för del av Väppeby 7:218, Dalängen

Förslag till detaljplan 443 för del av Väppeby 7:218, Dalängen, går nu ut på samråd. Det innebär att du fram till den 12 april har möjlighet att tycka till om förslaget.

Inställt - Ett samrådsmöte kommer att hållas i kommunhuset den 18 mars klockan 18:00.

Planområdet är beläget mellan bostadsområdena Västerdalen och Västerängen i centrala Bålsta. Syftet med detaljplanen är att i ett centralt läge bidra till ett variationsrikt utbud av boendeformer. Planen möjliggör cirka 120 bostäder, varav cirka 50 lägenheter i ett flerbostadshus och cirka 70 småhus.

I detaljplanen säkerställs även det stråk som går från Västerängen ned genom Gröna Dalen. I stråket finns utrymme för både lek och rekreation.

Här kan du läsa mer om förslaget.

Såhär lämnar du synpunkter

Detaljplanen går nu ut på samråd, vilket innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Skicka in dina synpunkter skriftligen senast söndagen den 12 april via e-post eller brev.

E-post: plan@habo.se

Brev: Håbo kommun, Plan- och exploateringsavdelningen, 746 80 BÅLSTA

För att underlätta hanteringen, märk gärna din synpunkt med kommunens diarienummer "KS2018/148".

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Inställt - Samrådsmöte onsdagen den 18 mars klockan 18:00

Vill du veta mer om detaljplanen? Onsdagen den 18 mars klockan 18:00 - 19:00 hålls ett samrådsmöte i kommunhuset. Under mötet kommer förslaget att presenteras och du har möjlighet att ställa frågor.  Välkommen!

Sidansvarig: Åsa Söder

2020-03-17

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster