Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Granskning: detaljplan 446 för Skokloster 2:80, Slottsskogsleden 19

Förslag till detaljplan 446 för Skokloster 2:80, Slottsskogsleden 19, går nu ut på granskning. Det innebär att du fram till den 22 april har möjlighet att tycka till om förslaget

Planen syftar till att möjliggöra bostäder och centrumverksamhet i anslutning till Slottsskolan i Skokloster, för att bidra till ett varierat bostadsutbud och skapa förutsättningar för utökad service i området.  Detaljplanen föreslår mindre flerbostadshus med totalt cirka 30 lägenheter i områdets västra del, samt centrumverksamhet i form av lokaler för handel och eventuell servering i områdets östra del.

Här kan du läsa mer om förslaget.


Såhär lämnar du synpunkter

Detaljplanen går nu ut på granskning, vilket innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Granskningshandlingarna finns tillgängliga här på hemsidan samt i pappersform på Håbo bibliotek i Bålsta. Skicka in dina synpunkter skriftligen senast onsdagen den 22 april via e-post eller brev.

E-post: plan@habo.se

Brev: Håbo kommun, Plan- och exploateringsavdelningen, 746 80 BÅLSTA

För att underlätta hanteringen, märk gärna din synpunkt med kommunens diarienummer "KS2018/746".

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Sidansvarig: Åsa Söder

2020-03-25

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster