Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Livsmedel i topp och nöjdheten med bygglov fortsätter öka bland företagare

Ett vykort bestående av fyra bilder som representerar olika verksamheter inom kommunen

Varje år rankas företagsklimatet utifrån kommunernas myndighetsutövning. I den senaste mätningen får Håbo kommun ett nöjd kund-index, NKI, på 72. Jämfört med 55 kommuner i Stockholmsregionen, ligger Håbo nu på plats 34. I jämförelse med en större grupp med 188 kommuner hamnar Håbo på plats 110.

Sedan några år tillbaka låter Håbo kommun göra en enkätundersökning som mäter servicen inom några områden som är viktiga för både privatpersoner och företagare.

Undersökningen kallas för servicemätning och genomförs av Stockholm Business Alliance, SBA, där för närvarande 55 kommuner deltar. Resultaten mäts i ett nöjd kund-index, NKI, där SBA:s mål är att samtliga kommuner ska nå 75.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför samma serviceundersökning för övriga kommuner som önskar delta.

Övergripande resultat för 2019

För 2019 landar Håbo kommuns övergripande NKI från företagarna på 72 jämfört med tidigare 74 (2018) och 67 (2017). Det betyder "högt betyg" enligt den betygskala som används. I servicemätningen ingår bland annat 55 SBA-kommuner som jämför sin myndighetsutövning på likartat sätt. Håbo kommun ligger på plats 34 av de 55.

I jämförelse med den större gruppen med 188 kommuner ligger Håbo på plats 110, jämfört med plats 69 förra året.

Livsmedel i topp – nöjdheten med bygglov fortsätter öka

Våra myndighetsområden, brandskydd samt livsmedel, ligger i topp inom betygsskalan med mycket högt betyg. Bygglov och serveringstillstånd får betyget högt, medan miljö och hälsoskydd får betyget godkänt.

Brandskydd har förbättrat sig med 3 enheter och bygglov med 4 enheter, medan livsmedel har minskat med 2 enheter och miljö och hälsoskydd med 6 enheter.

Jämfört med övriga 55 kommuner inom SBA rankas Håbos brandskydd som nummer 15, bygglov som nummer 16. Allra bäst är livsmedel på plats 3. Serveringstillstånd hamnar på plats 27 och miljö och hälsoskydd på plats 43 i rankingen.

När det gäller bygglov förklarar bygglovchefen Åsa Odelfalk det positiva resultatet så här:

Under 2019 arbetade bygglovavdelningen mycket med kundfokus. Tidiga möten inför ett projekt har uppskattats. Vi har även utvecklat avdelningens arbetssätt så att vi får effektivare flöden. Nytt för i år blir vår nya e-tjänst. Den kommer att bidra till ännu effektivare processer och vara mycket mer användarvänlig för sökanden. Det kommer även gå att följa sitt ärende på ett bättre sätt.

Så här ser servicemätningen ut

Enkäten skickas till de kunder som har varit i kontakt med kommunen och fått beslut eller tillsyn från dem. Syftet är att kunderna ska kunna ge återkoppling på hur de upplevde den service de fick. Återkopplingen ger verksamheten viktigt underlag för förbättring och utveckling.

I Håbo svarade 144 företagare (56 procent) på enkäten 2019. Frågorna handlar om tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Serviceundersökningen fokuserar på sex myndighetsområden – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I Håbo kommun har vi inget resultat för markupplåtelser för 2019 eftersom det är för få ärenden för att kunna ge en rättvis jämförelse.

Ta chansen att påverka du också

Det är mycket värdefullt för oss om du som får enkäten tar dig tid att svara på den. Resultaten från undersökningen används i vårt utvecklingsarbete.

Områden för mätning samt resultat 2019 (NKI-index)

Område

SBA:s snitt

Håbo kommun

Brandskydd

82

82

Bygglov

63

73

Markupplåtelser

72

-

Miljö- och hälsoskydd

71

63

Livsmedelskontroll

79

86

Serveringstillstånd

79

76

TOTALT

73

72

Betygskala

För att hamna på skalans ”höga betyg” krävs ett index på minst 70, och över 80 är det mycket högt. Nivån som bedöms som godkänd ligger mellan 62-69, medan 50-61 anses vara ett lågt betyg och under 50 mycket lågt.

Jämförelse NKI mellan 2017, 2018 och 2019 för Håbo kommun

Område

2017

2018

2019

Brandskydd

-

79

82

Bygglov

49

69

73

Miljö- och hälsoskydd

76

69

63

Livsmedelskontroll

75

88

86

Serveringstillstånd

-

-

76

Rapporten i sin helhet

Här kan du läsa rapporten Servicemätning 2019 års ärenden – en Nöjd kund index-undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senare under våren kommer Håbo kommuns rapport för 2019 där samtliga kunders, det vill säga även privatpersoners, uppfattning om kommunens sex myndighetsområden redovisas.

SKR:s öppna jämförelser: företagsklimat 2019

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör motsvarande, nationell, undersökning.

För 2019 publicerar SKR inte någon nationell rapport med resultat från undersökningen. I stället presenteras resultaten i tabeller med SKR:s kommentarer:
SKR:s webbplats: Öppna jämförelser – företagsklimat 2019 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

188 kommuner och 17 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen.

Sidansvarig: Åsa Söder

2020-04-27

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster