Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Detaljplan 432 för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis, har vunnit laga kraft

Den 9 december 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Bålsta 1:124 med flera, Gästis. Efter antagande överklagades planen till Mark- och miljödomstolen. Domstolen meddelade den 16 april att de avslog överklagan. Domstolens beslut, och i förlängningen även detaljplanen, vann laga kraft den 7 maj.

Detaljplanen berör ett område i Gamla Bålsta en bit väster om Stockholmsvägen. Området inkluderar fastigheterna Bålsta 1:124, 1:126, 1:214, 2:234 samt S:2 och är drygt 10 000 kvadratmeter stort.

Detaljplanen ändrar användningen av befintliga byggnader – från hotell- och konferensanläggning till bostäder. Planen gör även nya bostäder möjliga på dagens besöksparkering, samt i norra delen innan sluttningen.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Gästis

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster