Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 432 för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis, har vunnit laga kraft

Den 9 december 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Bålsta 1:124 med flera, Gästis. Efter antagande överklagades planen till Mark- och miljödomstolen. Domstolen meddelade den 16 april att de avslog överklagan. Domstolens beslut, och i förlängningen även detaljplanen, vann laga kraft den 7 maj.

Detaljplanen berör ett område i Gamla Bålsta en bit väster om Stockholmsvägen. Området inkluderar fastigheterna Bålsta 1:124, 1:126, 1:214, 2:234 samt S:2 och är drygt 10 000 kvadratmeter stort.

Detaljplanen ändrar användningen av befintliga byggnader – från hotell- och konferensanläggning till bostäder. Planen gör även nya bostäder möjliga på dagens besöksparkering, samt i norra delen innan sluttningen.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Gästis

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster