Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Arbetet med grönstrukturprogrammet fortsätter - tack till dig som svarade på enkäten!

Fler och fler vill bo och verka i Håbo kommun. Det är glädjande, men ställer också krav på god planering av bostäder, infrastruktur och grönstruktur.

Ett växande samhälle och dess befolkning behöver tillgång till grönområden för rekreation och välbefinnande. Väl planerade och sammanhängande grönområden skapar förutsättningar för god folkhälsa, ett attraktivare och hållbarare Håbo, samtidigt som vi bibehåller viktiga ekosystem och deras mångfald av växter och djur.

Håbo kommun håller på att ta fram ett grönstrukturprogram som omfattar hela Håbo men med fokus på Bålsta. Programmet planeras vara klart till årsskiftet 2020/2021.

Ett grönstrukturprogram beskriver helheten och sambanden mellan gröna områden, och deras värden för bland annat biologisk mångfald, rekreation och klimatreglering. Programmet är ett viktigt planeringsunderlag för att Håbo ska växa hållbart och kunna möta framtida utmaningar.

Tack till dig som svarade på vår enkät!

Under mars – april fanns det möjlighet att svara på en enkät om hur du som invånare ser på och använder de gröna områdena i Håbo kommun. Tack alla ni som svarade på enkäten! Era svar är ett värdefullt bidrag till grönstrukturprogrammets innehåll och inriktning.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster