Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Två detaljplaner har vunnit laga kraft och en har överklagats

Kommunfullmäktige fattade den 29 juni beslut om att anta två förslag till detaljplaner samt en ändring av detaljplan. De två detaljplanerna vann laga kraft den 24 juli. Beslutet att anta ändring av detaljplan överklagades. Håbo kommun inväntar nu mark- och miljödomstolens beslut.

Kommunfullmäktige fattade den 29 juni beslut om att anta förslag till detaljplan för Skokloster 2:80, Slottsskogsleden 19; och för Mansängen 9:6, Gröna Dalen; samt ändring av detaljplan för Bålsta 1:153 m.fl., Snickeriet.

Två planer har vunnit laga kraft

Efter antagande finns tre veckors prövotid då beslutet kan överklagas. Beslutet att anta detaljplan för Skokloster 2:80 samt Mansängen 9:6 överklagades inte under prövotiden, och detaljplanerna vann därför laga kraft den 24 juli.

Här kan du läsa mer om detaljplan för Skokloster 2:80, Slottsskogsleden 19

Här kan du läsa mer om detaljplan för Mansängen 9:6, Gröna Dalen

Överklagat ärende

Beslutet att anta ändring av detaljplan för Snickeriet överklagades under prövotiden. Håbo kommun har översänt handlingarna till mark- och miljödomstolen, och inväntar nu domstolens beslut.

Här kan du läsa mer om ändring av detaljplan för Bålsta 1:153 m.fl., Snickeriet

Sidansvarig: Åsa Söder

2020-07-31

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster