Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Området kring fornlämningen på Väppeby udde vid Knarrbacken i Bålsta görs mer tillgängligt och synligt

I november börjar kommunen arbetet med att göra området kring fornlämningen på Väppeby udde vid Knarrbacken i Bålsta mer tillgängligt och synligt. Röjningen och tillgängliggörandet är ett led i kommunens arbete med att synliggöra den skatt av kulturhistoriska lämningar och miljöer som finns i Håbo kommun.

Arbetet fokuserar på att röja den stig som finns genom området samt öppna upp runt fornlämningen på Väppeby udde (se rödmarkeringar i kartan nedan). En informationsskylt och en sittbänk kommer att sättas upp där du som besökare kan läsa om platsens historia och slå dig ner för att kunna njuta av utsikten.

Arbetet med att tillgängliggöra området finansieras delvis via statligt bidrag för kulturhistoriska miljöer.

Upptäck fler av Håbo kommuns fornlämningsmiljöer via Riksantikvarieämbetets kartjänst Fornsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan ser du kartan, klicka på bilden för att göra den större.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster