Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Signering av hållbarhetslöften med digital avspark

Idag, fredagen den 13 november, deltog Håbo kommun i Länsstyrelsens digitala avspark som ersatte den fysiska ceremonin för signering av hållbarhetslöften. Håbo kommun har tecknat flera hållbarhetslöften som gäller för Ekosystem och biologisk mångfald 2020-2023.

Länsstyrelsen erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Syftet med hållbarhetslöften är att stärka fokus och samverkan i miljöarbetet och därmed öka åtgärdstakten för att uppnå generationsmålet, nationella miljökvalitetsmål och den ekologiska dimensionen i globala hållbarhetsmålen.

Håbo kommun är en aktör i länet som har tecknat hållbarhetslöften både 2019 och 2020. Ett arbete som är viktigt där natur- och klimatfrågorna är ett långsiktigt arbete för Håbo kommun.

Det är viktigt att vi tar ett långsiktigt ansvar för naturen och framtiden och det är enormt glädjande att göra det i samverkan med andra aktörer i regionen, säger Mattias Jonsgården, kommundirektör.

Att teckna hållbarhetslöften är något vi gör långsiktigt för våra kommuninvånare och företagare. Vi är och ska fortsätta att vara mälarkommunen nära naturen där vi värnar ett rikt växt- och djurliv och dess ekosystemtjänster säger Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelsens ordförande.

Håbo kommuns hållbarhetslöften

Genom hållbarhetslöftena förbinder sig kommunen att genomföra ett antal åtgärder, enskilt eller i samverkan med andra aktörer.

Håbo kommun har tecknat hållbarhetslöfte inom följande åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald, 2020-2023:

 • Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd
 • Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet
 • Motverka invasiva främmande arter
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
 • Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster
 • Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola

Håbo kommun har tidigare tecknat hållbarhetslöften inom följande åtgärder för minskad klimatpåverkan, Klimat och energi 2019-2022:

 • Öka gång och cykling
 • Fossilfria tjänstefordon
 • Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter
 • Minska effekttoppar för el
 • Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och av fossilfria drivmedel

Aktörer i Håbo som har tecknat hållbarhetslöften

Förutom Håbos kommun och det kommunala bolaget Håbohus har två företag i Håbo tecknat hållbarhetslöften. Först ut är InfraGeoTech och 2-CON.

Håbo kommun uppmanar fler aktörer att göra samma sak.

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hur du tecknar egna hållbarhetslöften Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster