Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Granskning: detaljplan för Bista 15:7 m.fl. (Gamla Chemetall)

Förslag till detaljplan för Bista 15:7 m.fl., Gamla Chemetall, går nu ut på granskning. Det innebär att du fram till den 10 januari 2021 har möjlighet att tycka till om förslaget.

Entré Lillsjön

Planens huvudsakliga syfte är att kunna exploatera för handel, kontor och verksamheter i närheten av det befintliga verksamhetsområdet vid Draget och Lillsjön.

Här kan du läsa mer om förslaget.

Såhär lämnar du synpunkter

Detaljplanen går nu ut på granskning, vilket innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Skicka in dina synpunkter skriftligt senast söndag den 1o december 2021 via e-post eller brev.

E-post: plan@habo.se

Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

För att underlätta hanteringen, märk gärna din synpunkt med kommunens diarienummer "KS 2016/263".

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster