Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Samråd: detaljplan för Råby 3:15 m.fl., Hagviksstrand

Förslag till detaljplan för Råby 3:15 m.fl., Hagviksstrand, går nu ut på samråd. Det innebär att du fram till den 14 januari 2021 har möjlighet att tycka till om förslaget.

Entré Lillsjön

Syftet med detaljplanen är därför att göra dagens byggnader planenliga, och möjliggöra mindre tillbyggnad/komplementbebyggelse i stil med omgivande bebyggelse. Vidare möjliggör planförslaget även en planenlig angöring till fastigheter som idag ansluter via parkmark. Utgångspunkten är en liknande reglering som omgivande detaljplaner.

Här kan du läsa mer om förslaget.

Såhär lämnar du synpunkter

Detaljplanen går nu ut på samråd, vilket innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Skicka in dina synpunkter skriftligt senast torsdagen den 14 januari 2021 via e-post eller brev.

E-post: plan@habo.se

Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

För att underlätta hanteringen, märk gärna din synpunkt med kommunens diarienummer "KS 2019/100"

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster