Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Granskning av del av Väppeby 7:214 Dalängen

Förslag till detaljplan för del av Väppeby 7:214 Dalängen, ställs nu ut på granskning. Det innebär att du fram till datum har möjlighet att tycka till om förslaget.

Syftet med detaljplanen är att i ett centralt läge bidra till ett variationsrikt utbud av boendeformer. Planen möjliggör cirka 110 bostäder, varav cirka 55 i ett flerbostadshus i norra delen av området samt cirka 55 enbostadshus i södra och västra delen. I detaljplanen säkerställs även det stråk som går från Västerängen ned genom Gröna Dalen. I stråket finns utrymme för både lek och rekreation.

Här kan du läsa mer om förslaget

Så här lämnar du synpunkter

Detaljplanen ställs nu ut på granskning, vilket innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Skicka in dina synpunkter skriftligt senast 21 januari 2021 via e-post eller brev.

E-post: plan@habo.se

Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

För att underlätta hanteringen, märk gärna din synpunkt med kommunens diarienummer "KS 2018/148".

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet. Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Sidansvarig:

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster