Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Tyck till om Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna ett samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder och beskriver vem som behöver göra vad. Håller du med? Tyck till före den 30 april 2021. Du skickar dina synpunkter direkt till vattenmyndigheterna.

Vattenmyndigheterna samordnar Sveriges arbete för bättre vatten och har uppdraget att genomföra EU:s vattendirektiv. Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt och en länsstyrelse i varje vattendistrikt är utsedd att vara vattenmyndighet. Håbo kommun berörs av norra Östersjöns vattendistrikt.

Så här lämnar du dina synpunkter

Samrådshandlingarna för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats www.vattenmyndigheterna.se/samrad Länk till annan webbplats..
I länken finns också all information hur du lämnar synpunkter.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster