Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Tyck till om förslaget till grönstrukturprogram

Nu finns ett förslag till grönstrukturprogram ute på remiss. Ta chansen att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget – senast den 15 februari 2021.

Grönstrukturprogrammet ska fungera som ett stöd i kommunens fysiska planering för att skapa en god bebyggd miljö och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Grönstrukturen tar sin utgångspunkt i det tätortsnära och består av flera olika typer av ytor som anlagda parker och gräsytor, skogar och trädgårdar, liksom vägkanter, beteshagar, åkerholmar och andra icke-hårdgjorda ytor. Tillsammans bildar de ett sammanhängande nätverk som har ekologiska, kulturella och sociala funktioner.

Efter remissen kommer utkastet till grönstrukturprogram att justeras i berörda delar innan det går upp för antagande i Kommunfullmäktige till sommaren 2021.

Klicka här för att läsa mer och hur du ska göra för att lämna dina synpunkter

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster