Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Detaljplan för kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta har vunnit laga kraft

På uppdrag av kommunstyrelsen har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta. Detaljplanen vann laga kraft den 26 mars.

Den 30 november 2020 (§120) fattade kommunfullmäktige beslut att anta detaljplanen. Planen överklagades därefter.

Mark- och miljödomstolen meddelade den 5 mars att de avslog överklagandet. Detaljplanen vann därför laga kraft den 26 mars.

Förslaget till detaljplan har tidigare varit ute på samråd och granskning.

På sidan Detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta kan du läsa mer om området och vad detaljplanen innebär.

Mer om detaljplaneprocesser

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster