Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan för kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta har vunnit laga kraft

På uppdrag av kommunstyrelsen har plan- och exploateringsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta. Detaljplanen vann laga kraft den 26 mars.

Den 30 november 2020 (§120) fattade kommunfullmäktige beslut att anta detaljplanen. Planen överklagades därefter.

Mark- och miljödomstolen meddelade den 5 mars att de avslog överklagandet. Detaljplanen vann därför laga kraft den 26 mars.

Förslaget till detaljplan har tidigare varit ute på samråd och granskning.

På sidan Detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta kan du läsa mer om området och vad detaljplanen innebär.

Mer om detaljplaneprocesser

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster