Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Logistik Bålsta: samtliga sprängarbeten för Dagabs åtagande på kvarter 4 är klara

På kvarter 4 i Logistik Bålsta byggs det en personal- och lastbilsparkering. Parkeringen kommer att höra till det nya automatiserade centrallager som Dagab Inköp och Logistik etablerar på angränsande kvarter 3.

Samtliga sprängningsarbeten för Dagabs åtagande på kvarter 4 är nu avslutade och projektet går enligt tidplan för färdigställande.

Arbeten på kvarter 4 de kommande tre veckorna:

  • Masshantering av sprängsten
  • Inkörning förstärkningsmaterial
  • Utläggning och packning förstärkningsmaterial
  • Förläggning av kanalisation och VA
  • Placeringar av markskåp och belysningsmaster
  • Gjutning av bottenplatta inklusive byggnation av teknikbyggnad

Det här arbetet ska utföras

Inom kvarter 4 anläggs parkeringsplatser för logistikcentrets personal och uppställningsplatser för långa ekipage. Övrig yta iordningställs.

Arbetet innefattar främst jord- och bergschakt, iordningsställande av blivande hårdgjorda ytor, teknisk försörjning för verksamheten samt etablering av dagvattenlösning.

Arbetena innefattar också uppbyggnad av asfalterade ytor och dagvattenlösningar. Arbetena förväntas vara färdiga till september 2021.

Frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta projektledaren David Holm, david.holm@treeline.se, om du har frågor.

Läs mer om Logistik Bålsta

Mer om Logistik Bålsta

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster