Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Några tips på Biologiska mångfaldens dag

Den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag. Vi vill passa på att tipsa om hur du som har trädgård kan bidra till mångfalden av växter, insekter och fåglar, och vad du bör tänka på när det gäller ditt trädgårdsavfall. Här hittar du också tips på inspirationsföreläsningar och andra aktiviteter.

Genom att anpassa skötseln i din villaträdgård kan den göra stor skillnad för mångfalden både i din trädgård och i ditt närområde. Din trädgård kan bli hem för många växt- och djurarter.

Genom små skötselinsatser och rätt hantering av trädgårdsavfall kan du få en både vacker och upplevelserik trädgård. Den blir dessutom en viktig resurs för pollinerande insekter, fåglar och för den biologiska mångfalden i stort.

Släng inte trädgårdsavfall i naturen

Nu när våren är här städar många i sina trädgårdar. Mycket av det ogräs, den frukt eller de växter som du inte längre vill ha i trädgården kan du kompostera i din egen trädgård. På så sätt får du tillgång till näringsrik jord till dina rabatter.

Det du inte vill eller kan ta hand om i din egen trädgård ska lämnas till Återvinningscentralen (ÅVC) i Västerskog. Observera att det inte får slängas i skogen.

Här kan du läsa mer om hur du får mångfald i trädgården och hur du tar hand om ditt trädgårdsavfall på bästa sätt

Invasiva främmande arter lämnas till ÅVC

Vi människor har under lång tid fört in främmande arter till vårt land som har berikat våra odlingar, jaktmarker och skogsbruk. Men vissa arter har fått oväntade och negativa följder för den biologiska mångfalden, människans hälsa och samhället. Du kan hjälpa till att minska spridningen.

Främmande arter som riskerar att hota den biologiska mångfalden i Sverige kallas "invasiva främmande arter". Spridningen från trädgårdar är ett växande problem. Det medför att mångfalden av arter minskar och att samhällets kostnader ökar på grund av behovet av bekämpning.

Därför är det viktigt att du lämnar trädgårdsväxter som är invasiva i den särskilda behållaren på Återvinningscentralen (ÅVC) i Västerskog.

Här kan du läsa mer om invasiva främmande arter

Återvinningscentralens öppettider med mera

Biologiska mångfaldens dag firas med digitala inslag

Biologiska mångfaldens dag den 22 maj är en internationell temadag utsedd av FN.

Här kan du läsa mer om Biologiska mångfaldens dag och årets digitala program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster