Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

E.ONs pågående grävarbete för elanslutning

E.ONs grävarbete med nya elnätsslingor för anslutning mot Dagab startade för cirka två månader sen. Grävarbetet sker längs med vägar, gång- och cykelvägar och i grönytor. Ibland kan framkomligheten för fordon begränsas men för att möjliggöra förbifart används körplåtar medan grävarbetet pågår.

När arbetet på en sträcka är avslutat fylls gropen igen och överst läggs ett oljegrus. Slutlig asfaltering av uppgrävda gator sker efter cirka sex månader då marken har satt sig ordentligt. Allt enligt godkänd kommunal trafikanordningsplan.

Så här långt har arbetet kommit och de här områdena kommer att beröras under juni månad:

Södra slingan

Områden som är klara - mindre återställningar - upprensning kvarstår:

 • Sträckan Dagab - Benders - längs industrispår - Kabel förlagd - Kablar ej skarvade - Stolplinje kvar
 • Skörbyleden - Åkerbyvägen
 • Åkerbyvägen - Norra Enebyvägen


Kommande områden:

 • Vecka 21-22 Benders industrispår - Räddningstjänst - fram till rondel.
 • Vecka 21-22 Norra Eneby - Gång- cykelvägar
 • Vecka 23 Södra Eneby - Futurumskolan - Gång- cykelvägar
 • Vecka 24 Passerar genom Prästberget - Prästängen
 • Vecka 25 Riktning mot Kalmarleden och in mot Paulis väg

Norra slingan

Områden som är klara - mindre återställngar - upprensning kvarstår:

 • Södra delen av Åsleden från BOM vid slutet av Gullvievägen

Kommande områden:

 • Vecka 21 - 22 - 23 Norra delen av Åsleden mot Enköpingsvägen
 • Vecka 23 Enköpingsvägen - Grönområden - mot Granebergsvägen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster