Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Inventering av trädgårdskomposter på kommunal mark

I sommar startar vi en inventering av trädgårdskomposter som finns på kommunal mark i olika bostadsområden. Inventeringen är en del av kommunens naturvårdsarbete och ett led i att försöka minska spridningen av invasiva främmande arter i vår närnatur. I samband med att inventering genomförs i ditt bostadsområde kommer du få ett informationsbrev från kommunen med anledning av detta.

Arbetet med att kartlägga trädgårdskomposter på kommunal mark ingår i ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA).

Genom projektet kommer inventering att genomföras av vissa utpekade invasiva främmande arter samt kartläggning av potentiella spridningskällor. Fortsatt bekämpning av invasiva arter kommer även genomföras inom Granåsens och Ekillaåsens naturreservat. Fokus för projektet är kommunalt ägd mark.

Läs mer om våra pågående naturvårdsprojekt

Det här är invasiva arter

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

Läs mer om invasiva främmande arter

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster