Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Inventering av trädgårdskomposter på kommunal mark

I sommar startar vi en inventering av trädgårdskomposter som finns på kommunal mark i olika bostadsområden. Inventeringen är en del av kommunens naturvårdsarbete och ett led i att försöka minska spridningen av invasiva främmande arter i vår närnatur. I samband med att inventering genomförs i ditt bostadsområde kommer du få ett informationsbrev från kommunen med anledning av detta.

Arbetet med att kartlägga trädgårdskomposter på kommunal mark ingår i ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA).

Genom projektet kommer inventering att genomföras av vissa utpekade invasiva främmande arter samt kartläggning av potentiella spridningskällor. Fortsatt bekämpning av invasiva arter kommer även genomföras inom Granåsens och Ekillaåsens naturreservat. Fokus för projektet är kommunalt ägd mark.

Läs mer om våra pågående naturvårdsprojekt

Det här är invasiva arter

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

Läs mer om invasiva främmande arter

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster