Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

E.ONs grävarbete för elanslutning

Uppdatering: E.ON säkerställer elförsörjningen för Dagabs logistikanläggning genom att anlägga två separata elnätsslingor från fördelningsstationen i Draget. En elnätsslinga nordöst och en sydväst om Bålsta tätort.

Arbetet har nu pågått sedan i april och forttsätter enligt tidsplanen. Inför sommaruppehållet i juli fylls pågående gropar igen och avstängningar tas bort.

Fram till i början av juli har arbetet kommit så här långt på respektive sträcka:

Södra slingan

Områden som är klara

  • Sträckan Dagab - Benders - längs industrispår
  • Skörbyleden - Åkerbyvägen - Norra Enebyvägen
  • Paulus väg

Från och med vecka 32 kommer följande sträckor att påbörjas

  • Kalmardelen – Kalmarvägen (grönområdena)
  • Korsning vid Kalmarvägen strax före Museum. Arbetet fortsätter sedan längs Kalmarvägen i grönområdet.


Norra slingan

Områden som är klara

  • Södra delen av Åsleden från BOM vid slutet av Gullvievägen
  • Åsleden – Häradsvägen

Från och med vecka 31 kommer följande sträckor att påbörjas

  • Fortsättning på Åsleden – Enköpingsvägen – Korsning av vägen.
  • Längs Enköpingsvägen (grönområdena) och ned mot Granebergsvägen.
  • Rågvägen - under Järnvägen – mot Baldersväg.

Grävarbetet sker längs med vägar, gång- och cykelvägar samt i grönytor. Ibland kan framkomligheten för fordon begränsas men för att möjliggöra förbifart används där det behövs körplåtar medan grävarbetet pågår.

När arbetet på en sträcka är avslutat fylls gropen igen och överst läggs ett oljegrus. Slutlig asfaltering av uppgrävda gator sker efter cirka sex månader då marken har satt sig ordentligt. Allt enligt godkänd kommunal trafikanordningsplan.

Nästa uppdatering av framdrift och planer för grävarbetet publiceras i början av september.

E.ON och dess entreprenörer önskar alla en trevlig sommar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster