Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

E.ONs grävarbete för elanslutning

Uppdatering: E.ON säkerställer elförsörjningen för Dagabs logistikanläggning genom att anlägga två separata elnätsslingor från fördelningsstationen i Draget. En elnätsslinga nordöst och en sydväst om Bålsta tätort.

Arbetet har nu pågått sedan i april och forttsätter enligt tidsplanen. Inför sommaruppehållet i juli fylls pågående gropar igen och avstängningar tas bort.

Fram till i början av juli har arbetet kommit så här långt på respektive sträcka:

Södra slingan

Områden som är klara

  • Sträckan Dagab - Benders - längs industrispår
  • Skörbyleden - Åkerbyvägen - Norra Enebyvägen
  • Paulus väg

Från och med vecka 32 kommer följande sträckor att påbörjas

  • Kalmardelen – Kalmarvägen (grönområdena)
  • Korsning vid Kalmarvägen strax före Museum. Arbetet fortsätter sedan längs Kalmarvägen i grönområdet.


Norra slingan

Områden som är klara

  • Södra delen av Åsleden från BOM vid slutet av Gullvievägen
  • Åsleden – Häradsvägen

Från och med vecka 31 kommer följande sträckor att påbörjas

  • Fortsättning på Åsleden – Enköpingsvägen – Korsning av vägen.
  • Längs Enköpingsvägen (grönområdena) och ned mot Granebergsvägen.
  • Rågvägen - under Järnvägen – mot Baldersväg.

Grävarbetet sker längs med vägar, gång- och cykelvägar samt i grönytor. Ibland kan framkomligheten för fordon begränsas men för att möjliggöra förbifart används där det behövs körplåtar medan grävarbetet pågår.

När arbetet på en sträcka är avslutat fylls gropen igen och överst läggs ett oljegrus. Slutlig asfaltering av uppgrävda gator sker efter cirka sex månader då marken har satt sig ordentligt. Allt enligt godkänd kommunal trafikanordningsplan.

Nästa uppdatering av framdrift och planer för grävarbetet publiceras i början av september.

E.ON och dess entreprenörer önskar alla en trevlig sommar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster