Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

E.ONs grävarbete för elanslutning - arbetet fortsätter enligt tidsplanen

E.ON säkerställer elförsörjningen för Dagabs logistikanläggning genom att anlägga två separata elnätsslingor från fördelningsstationen i Draget. Nu pågår arbetet längs Fältvägen mot Kalmarvägen och Åsleden fortsättning ned mot Enköpingsvägen. 

E.ON säkerställer elförsörjningen för Dagabs logistikanläggning genom att anlägga två separata elnätsslingor från fördelningsstationen i Draget. En elnätsslinga nordöst och en sydväst om Bålsta tätort.

Arbetet har nu pågått sedan i april och fortsätter enligt tidsplanen.

Områden som är klara läng den södra slingan

  • Sträckan Dagab - Benders - längs industrispår
  • Skörbyleden - Åkerbyvägen - Norra Enebyvägen
  • Paulus väg
  • Sträckan vid Klamarvägen

Från vecka 37 kommer följande sträckor att påbörjas

  • Fältvägen mot Kalmarleden.
  • Tryckning under rondell Arosvägen/Kalmarleden påbörjas 21/9
  • Vid södra Bålstaleden mot rondell Södra Bålstaleden/ Dragrännan

Områden som är klara längs den norra slingan

  • Södra delen av Åsleden från BOM vid slutet av Gullvievägen
  • Åsleden – Häradsvägen
  • Sträckan Åsleden fram till korsningen Famnvägen

Från vecka 37 kommer följande sträckor att påbörjas

På Åsleden fortsättning ned mot Enköpingsvägen. Grävarbetet sker längs med vägar, gång- och cykelvägar samt i grönytor. Ibland kan framkomligheten för fordon begränsas men för att möjliggöra förbifart används där det behövs körplåtar medan grävarbetet pågår.

När arbetet på en sträcka är avslutat fylls gropen igen och överst läggs ett oljegrus. Slutlig asfaltering av uppgrävda gator sker efter cirka sex månader då marken har satt sig ordentligt. Allt enligt godkänd kommunal trafikanordningsplan.

Nästa uppdatering av framdrift och planer för grävarbetet publiceras i mitten av oktober.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster