Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

E.ONs grävarbete för elanslutning - arbetet fortsätter enligt tidsplan

Uppdaterad information om pågående arbete med elanslutning mellan Dagab och E.ON. Nu pågår arbetet längs Fältvägen mot Kalmarvägen och Åsleden fortsättning mot Enköpingsvägen.

Arbetet längs Åsleden pågår enligt tidplan. Det påkörningsskydd som används för att skydda personal som arbetar i eller nära en trafikerad väg samt staket och skyltar som flyttas vart 200:e meter gör att arbetet tar tid.

Sträckor som påbörjas längs den södra slingan

 • Fältvägen mot Kalmarleden. Kablar trycks under rondellen Arosvägen/Kalmarleden. Arbetet påbörjas vecka 41.
 • Beräknat slut på grävarbete vid Kalmarleden under vecka 41
 • Grävarbetet mellan Kalmar-rondellen utefter Södra Bålstaleden fram till Dragrännan kommer pågå till v 43.

Vid södra Bålstaleden mot rondell Södra Bålstaleden/ Dragrännan

Områden som är klara

 • Sträckan Dagab - Benders - längs industrispår
 • Skörbyleden - Åkerbyvägen - Norra Enebyvägen
 • Paulus väg
 • Sträckan vid Klamarvägen
 • Vid södra Bålstaleden mot rondell Södra Bålstaleden/ Dragrännan

Sträckor som påbörjas längs den norra slingan

 • På Åsleden fortsättning ned mot Enköpingsvägen
 • Därefter korsning av Enköpingsvägen fram mot korsning Granebergsvägen samt samt längs med Granebergsvägen.

Områden som är klara

 • Södra delen av Åsleden från BOM vid slutet av Gullvievägen
 • Åsleden – Häradsvägen
 • Sträckan Åsleden fram till korsningen Famnvägen

Under pågående arbeten

Grävarbetet sker längs med vägar, gång- och cykelvägar samt i grönytor. Ibland kan framkomligheten för fordon begränsas men för att möjliggöra förbifart används där det behövs körplåtar medan grävarbetet pågår.

När arbetet på en sträcka är avslutat fylls gropen igen och överst läggs ett oljegrus. Slutlig asfaltering av uppgrävda gator sker efter cirka sex månader då marken har satt sig ordentligt. Allt enligt godkänd kommunal trafikanordningsplan.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster