Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Damm tros bero på fel i filtreringssystem

Under fredagen 29 oktober meddelade Gyproc att de har identifierat en deffekt i ett filtreringssystem som möjlig orsak till det ökade dammet. De har åtgärdat felet och bytt ut flera filter, det har resulterat i lägre partikelhalter.

Dammet som uppmärksammats misstänks komma från närliggande företaget Gyproc som arbetar med gips. Vår miljöenhet har en nära dialog med företaget och jobbar med att identifiera källan till damningen för att kunna sätta in rätt åtgärder. Gyproc tros ha hittat källan till det ökade dammet och har åtgärdat felet.

Det finns sedan tidigare en åtgärdsplan för minskad diffus damning som Gyproc arbetar efter. Vi följer upp och uppdaterar åtgärdsplanen löpande. Utifrån utförda moment och provsvar identifierar vi eventuella brister och tar med löpande i åtgärdsplanen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster