Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Så här läser du din VA- och avfallsfaktura

Kvinna som betalar räkning via datorn

Att läsa och förstå VA- och avfallsfakturan kan vara svårt. Vi har därför tagit fram en guide som förklarar de olika begreppen och vad VA- och avfallsfakturans olika avgifter avser. Du kan få din VA- och avfallsfaktura digitalt och du kan även få din faktura med autogiro.

1. Förbrukningsavgift

Under rubriken förbrukningsavgift framgår hushållets preliminära förbrukning. Det baseras på den senaste registrerade vattenmätaravläsningen.

2. Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgift är det samma som en bostadsenhet. Bostadsenhet omfattar alla olika former av bostad så som villa, parhus, lägenhet etc. Därför står det i din faktura lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften redovisar kostnaden för påkoppling och nyttjande av kommunala VA-nätet.

3. Grundavgift för vatten och avlopp (VA)

Grundavgiften betalas av alla som har påkopplat kommunalt vatten och avlopp. Grundavgiften täcker kostnader för vatten- och reningsverk, personal, administration, planering och fakturering.

4. Grundavgift för avfall

Grundavgiften finansierar övergripande kostnader, till exempel återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, Kontaktcenter, fakturering, information och planering.

5. Abonnemang för avfall

I abonnemangsavgiften ingår kostnader för insamling, transport och behandling av avfall.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster