Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ledningskapaciteten för vatten och avlopp förstärks i centrala Bålsta

2021 grävs flera kilometer nya vatten- och avloppsledningar ner i marken i Bålsta. Arbetet görs för att öka kapaciteten att ta hand om ökande vatten- och avloppsmängder.

Ledningarna kommer att gå från Gröna dalen till Aronsborgsviken och vidare upp till Skeppsrondellen och Dragetrondellen. Det blir även ett ”stickspår” från Skeppsrondellen fram till delar av Tvåhus-området. Därifrån fortsätter VA-ledningen ner till Gröna dalen.

 

De nya VA-ledningarna kommer till viss del att ersätta gamla ledningar för ökad kapacitet. Det behövs för att dagvattnet ska kunna tas omhand från både Bålsta C- och Tvåhusprojektet. Dimensioneringen utgår även från planerade exploateringar runt om i kommunen. Ett annat syfte är att få så kallad redundans i VA-ledningarna. Det innebär att det går att koppla om ledningarna i olika riktningar om det skulle bli något fel. Redundans byggs ofta in i system som måste ha hög tillförlitlighet.

Projektet är det enskilt största VA-projekt under Håbo kommuns historia. Då markförhållanden är geotekniskt komplicerade används bland annat en ny modern schaktfri metod, vilket är unikt i Sverige.

Under tiden som projektet pågår kommer störningar att märkas av i biltrafik, gång- och cykel-trafik, tillgänglighet och kollektivtrafik.

Uppdatering:
Vecka 19 påbörjas arbete vid grönområden och gräsytor som löper från Kalmarleden, Kalmarvägen och sedan nordösterut förbi Skeppsparken upp till Stockholmsvägen. Arbetet innefattar slyröjning, trädfällning, byggnation av byggvägar och stängsel. Under denna etapp stängs inte några vägar av.

För mer information kontakta kontaktcenter@habo.se tel: 0171 525 00.

 

Mer information om projektet publiceras längre fram.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster