Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Utredning av kommunalt vatten till Katrinedal

Under 2015 började Håbo kommun utreda hur vattenledningar kan dras till Katrinedal för att ansluta området till kommunalt vatten och spillvatten. En sista kontroll innan själva arbetet sätts igång kommer att genomföras när utbyggnaden av VA-ledningar till Biskop-Arnö är färdig. Detta arbete beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2017-2018. Byggstart för utbyggnaden av VA-ledningarna till Katrinedal är i dagsläget beräknat till första halvåret 2018.

Bakgrunden till utbyggnaden av VA-ledningar till Katrinedal är ett beslut i domstolen Statens VA-nämnd från september 2014 där Håbo kommun blivit beordrad att snarast bygga ut kommunalt vatten och spillvatten till Biskops-Arnö. I samband med detta kommer kommunen även att förbereda för en framtida utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till Katrinedal (från Övergran).

Inför arbetet med kommunalt VA till Katrinedal samordnas inmätningar, utredningar och planläggning från både Biskops-Arnö och Katrinedal.

Nedan hittar du aktuell information kring projektet.

Aktuell information

2017-06-09

Detta har hänt inom projektet;

  • Planläggning för utbyggnaden av VA-ledningarna till Katrinedal har gjorts samtidigt som man arbetat med utbyggnaden av ledningarna till Biskops-Arnö.

  • En sista kontroll av sträckan för VA-ledningarna fram till Katrinedal måste göras innan själva arbetet med utbyggnaden av VA-ledningarna kan påbörjas. Denna kontroll kommer göras när man är helt färdig med utbyggnaden av VA-ledningarna till Biskop-Arnö. Detta arbete beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2017-2018.

  • Byggstart för utbyggnaden av VA-ledningar till Katrinedal beräknas påbörjas första halvåret av 2018.

Sidansvarig: VA-avdelningen

2018-09-13

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster