Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunalt avlopp

Diskho med vatten rinnande ner i avtappningssil

Håbo kommuns avloppsreningsverk ligger i Bålsta och Skokloster. Avloppsreningsverken renar det avloppsvatten, även kallat spillvatten som kommer från hushåll och industrier. När vattnet är renat släpps det tillbaka ut i Mälaren. 

Det är fram för allt tre grupper av ämnen som renas bort från avloppsvattnet. Dessa är näringsämnena fosfor och kväve, organiskt material samt större fasta partiklar, som toalettpapper. Under 2014 byggdes Bålsta avloppsreningsverk ut för att öka kapaciteten och få en ännu mer effektiv rening av näringsämnen. Det organiska materialet i avloppsvattnet kan orsaka syrebrist i vattendrag och sjöar. Reningsverken i Håbo kommun har en hög reningsgrad av både fosfor och organiska ämnen.

Vad får man spola ner i avloppet?

I toaletten får man bara spola ner det som passerat kroppen och toalettpapper. Exempel på vad som  får spolas ner i avloppet:

  • Kiss
  • Bajs
  • Toalettpapper
  • Spillvatten från t.ex. disk- och tvättmaskiner, dusch och bad. 

Allt annat kan påverka processen negativt, både på ledningsnätet och på reningsverket i form av igensatta ledningar och pumpar. Mediciner går inte att rena utan passerar reningsverket och rinner rakt ut i Mälaren.

Läs mer om att spola rätt

I köksavloppen ska man undvika att spola ner olja och matfett. När detta kyls ner och stelnar i kommunens avloppsledningar sätts de igen med risk för stopp och källaröversvämningar som följd.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster