Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kommunalt avlopp

Diskho med vatten rinnande ner i avtappningssil

Håbo kommuns avloppsreningsverk ligger i Bålsta och Skokloster. Avloppsreningsverken renar det avloppsvatten, även kallat spillvatten som kommer från hushåll och industrier. När vattnet är renat släpps det tillbaka ut i Mälaren. 

Det är fram för allt tre grupper av ämnen som renas bort från avloppsvattnet. Dessa är näringsämnena fosfor och kväve, organiskt material samt större fasta partiklar, som toalettpapper. Under 2014 byggdes Bålsta avloppsreningsverk ut för att öka kapaciteten och få en ännu mer effektiv rening av näringsämnen. Det organiska materialet i avloppsvattnet kan orsaka syrebrist i vattendrag och sjöar. Reningsverken i Håbo kommun har en hög reningsgrad av både fosfor och organiska ämnen.

Vad får man spola ner i avloppet?

I toaletten får man bara spola ner det som passerat kroppen och toalettpapper. Exempel på vad som  får spolas ner i avloppet:

  • Kiss
  • Bajs
  • Toalettpapper
  • Spillvatten från t.ex. disk- och tvättmaskiner, dusch och bad. 

Allt annat kan påverka processen negativt, både på ledningsnätet och på reningsverket i form av igensatta ledningar och pumpar. Mediciner går inte att rena utan passerar reningsverket och rinner rakt ut i Mälaren.

Läs mer om att spola rätt

I köksavloppen ska man undvika att spola ner olja och matfett. När detta kyls ner och stelnar i kommunens avloppsledningar sätts de igen med risk för stopp och källaröversvämningar som följd.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster