Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Analysresultat för vårt avloppsvatten

Avloppsreningsverken i Bålsta och Skokloster har speciella tillstånd där det anges hur mycket näringsämnen de får släppa ut i Mälaren. I lagstiftningen står det också hur omfattande provtagningen av avloppsvattnet måste vara. Varje avloppsreningsverk har ett så kallat kontrollprogram där det står hur man arbetar för att klara kraven i tillståndet och i lagen. Provtagning görs både på avloppsvattnet som rinner in till avloppsreningsverket och på det renade vattnet som rinner ut från verken. Vattnet analyseras för att få reda på innehållet av olika näringsämnen och man kontrollerar att halterna ligger under de gränsvärden som tillståndet anger. 

Prover tas även på det slam som bildas i reningsverket när tyngre partiklar i avloppsvattnet sjunker till botten. Sist men inte minst tas prover på Mälarens vatten i närheten av där det renade vattnet rinner ut. För att myndigheterna ska kunna kontrollera att verken klarar de krav som ställs på reningen sker det tillsyn. Man måste också ta fram rapporter över reningen varje kvartal och en årlig miljörapport. I rapporterna sammanställs bland annat analysresultat och andra verksamhetsdata. Utöver verken finns det tillhörande ledningsnät och pumpstationer. VA-avdelningen avleder och renar avloppsvattnet för cirka 18 000 personer.

Analysflaskor
Skoklosterfjärden testresultat

 

Ytan

5m djup

Botten

Syre, O2 mg/l

15

-11,74

-

Fosfor, total, P mg/l

0,045

0,049

0,06

Kväve, total, N mg/l

0,8

0,84

0,86

pH

8,4

8,3

8,4

Alkalinitet, HCO3 mmol/l

2,1

2,0

2,1

 

Göksvik testresultat

 

Ytan

10 m djup

Botten

Syre, O2 mg/l

14,60

 13,05

12,62

Fosfor, total, P mg/l

0,02

0,025

0,036

Kväve, total, N mg/l

0,35

0,41

0,56

pH

8,1

7,9

7,8

Alkalinitet, HCO3 mmol/l

0,69

0,71

0,71

Analysprovrör

Sidansvarig: VA-avdelningen

2018-12-05

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster