Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Så här gör du med ditt poolvatten (bassäng)

Allmän information

Vatten från pooler innehåller ofta höga halter klor som inte får komma ut i miljön då det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara ämnen som kan skada vattenlevande djur. Att avleda vatten från pooler till ett avloppsreningsverk bör undvikas på grund av de giftiga ämnena samt så innehåller inte vatten från pooler organiskt material eller näringsämnen, som reningsverket är utformat för att rena bort.

Att ta hand om en pool innebär ett stort ansvar, bland annat:

 • Veta vilka kemikalier som används och hur de ska hanteras.
 • Rutiner för hygien.
 • Veta vilken miljöpåverkan som pooler kan medföra.
 • Ha kännedom om att det inte är lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i miljön.
 • Ha vetskap och sträva efter att använda alternativ till klor, till exempel UV-ljus.

Fyllning av pool

För att fylla poolen använder ni er trädgårdsslang eller liknande. Se till att planera fyllningen, det kan ta lång tid. Slangen måste vara över vattenytan under hela fyllningen då det annars finns en risk att förorenat vatten hamnar i det kommunala dricksvattennätet.

Poolvatten

Tömning av pool

 • Det är inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattennätet eller dagvattennätet. Man får alltså inte leda vattnet från poolen in till fastighetens golvbrunn, WC, kök, gatubrunnar eller motsvarande.
 • Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i hav, sjöar och vattendrag, det skadar både växt och djurlivet.
 • Om klor har använts i poolen så måste det försvinna innan tömning.
 • Man kan låta poolen stå ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas alternativt att man kan avklorera vattnet med en avsedd kemikalie som finns i butiker för pooltillbehör.
 • När kloret är borta så släpper man ut vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så det hinner sjunka undan.
 • Viktigt att tänka på är att se till så inte grannar störs utav vattnet. 

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster