Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Byte till fjärravlästa mätare

Med start under våren 2021 kommer Håbo kommun att påbörja arbetet med byte till fjärravlästa vattenmätare. Fram till 2023 kommer vi att byta ut samtliga analoga vattenmätare i kommunen till digitala mätare. Avläsning kommer ske med installerade antenner i vissa delar av kommunen samt ”drive-by insamling” vilket innebär att VA-avdelningen åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärden från mätarna via radio.

Avläsning kommer ske med installerade antenner i vissa delar av kommunen och ”drive-by insamling” vilket innebär att VA-avdelningen åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärden från mätarna via radio. Det avlästa mätvärdet kommer att redovisas på er faktura, i samband med detta försvinner självavläsningskorten och du som kund slipper att lämna in vattenmätaravläsningar.

Mätarbytena kommer att utföras av certifierade mätarmontörer från vår samarbetspartner Hydrostandard Mätteknik AB. Vid hembesöket kommer personalen från Hydrostandard Mätteknik AB att kunna identifiera sig med legitimation. Bytena sker områdesvis och påbörjas i Skokloster. Givetvis följs alla regler och direktiv för att undvika smittspridning, detta tas på största allvar.

Här kan du läsa om de rutiner som används: Rutin för besök byte hos kund.pdf (habo.se) Pdf, 425.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi kontaktar dig

Du kommer att få ett tidsbokningskort Pdf, 86.9 kB, öppnas i nytt fönster. i brevlådan ungefär en till två veckor innan vi planerar att besöka dig. Arbetet tar olika lång tid beroende på mätarplats och tillgänglighet, men räkna med att det kan ta upp till en timme.

Om den föreslagna tiden inte passar ska du så snart som möjligt kontakta Hydrostandard för att boka en ny tid (0703998785). Deras kontaktuppgifter finns på kortet. Under rådande pandemi förstår vi behovet av att abonnenter önskar senarelägga bytet.

Mätarbytet innebär ingen kostnad för dig men förgäves besök kommer att faktureras enligt gällande taxa. Förgäves besök innebär även besök där byte ej har kunnat utföras pga bristfällig installation av mätarplats.

VA-avdelningen har efter några månaders arbete med hela
vattenmätarbytesprojektet tagit lärdom, tack vare ett ordentligt
internkontrollarbete, att bristfälligheter vid installationsplats för
vattenmätare ofta förekommer på samma gator och områden. Med
fördel, för både abonnent och kommun, så är det bättre att
dessa åtgärder samordnas och görs tillsammans. Det innebär att VA-avdelningen samordnar med en gemensam vattenavstänging för enskilda gator, så att fastighetsägare kan åtgärda sin mätarplats. De som i förväg vet att deras mätarplats behöver åtgärdas kontaktar kommunen angående detta, så att samordning med flera fastigheter på samma gata kan göras för en enda avstängning. Denna samordning gäller även för de som fått nedslag på sin mätarplats vid besök för mätarbyte.

Det här behöver du som fastighetsägare kontrollera innan bytet

Precis som det krävs en korrekt el-installation i fastigheten krävs det korrekt utförda mätarplatser för uppsättning av vattenmätaren för att säkerställa kvalitet och leverans. Inför vattenmätarbytet är det därför viktigt att du säkerställer att vattenmätarplatsen är godkänd enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 340.3 kB, öppnas i nytt fönster.).

Kontrollera mätarplatsen

  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbyte.
  • Vattenmätaren måste vara fast monterad i en konsol.
  • Ventilerna ska gå lätt att manövrera för hand och stänga helt. Om någon ventil inte stängs helt så behöver du byta ut den innan vattenmätarbytet.
  • Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.

Så testar du avstängningsventilen

Stäng den ena avstängningsventilen vid mätaren och öppna en vattenkran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Kontrollera den andra ventilen på samma sätt.

Har du ventilen LK580 eller LK581?

Om du har ventiler av modellen LK580 eller LK581 ska du, med hjälp av en VVS installatör byta ut dessa omgående innan mätarbytet. Ventilen är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkänd. Det är stor risk att de går sönder vilket kan orsaka vattenskador.

Varför byter vi till fjärravlästa mätare?

Fjärravlästa mätare innebär flera fördelar för alla inom VA-kollektivet. Idag har kommunen problem med att mätarställningar inte kommer in vilket kräver många onödiga resurser. Både du som kund och vi som kommun slipper alla utskick samt den administration som det innebär.

Fjärravlästa mätare gör det också möjligt för oss och villaägare att snabbare upptäcka avvikelser i vattenförbrukningen och vi kan lättare få indikering på eventuella läckor, vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för vår debitering.

De nya vattenmätarna har även inbyggda varningar som kan vara till hjälp att finna onormala händelser, som till exempel:
• Torrlagd mätare
• Returflöde i mätaren
• Läckage
• Spricka
• Manipulering av mätare
• Lågt batteri
• Låg temperatur
• Hög temperatur
• Maxflöde överskridet för mätartyp

Läckagedetektering

Beroende på hur installationsplatsen ser ut, och storlek på mätare, så installeras i högsta möjliga mån vattenmätare med en helt ny teknik som kan upptäcka läckor på ledningsnätet. Med akustiska ljuddata från vattenmätaren, kan vi detektera läckage på ett helt nytt sätt. Analysdata gör det möjligt att lokaliserade läckage i serviceanslutningarna och distributionsnätet, baserat på akustiska ljudnivåer som registreras i vattenmätaren. Med en snabbare och mer effektiv läckagedetektering kan vi minska vårakostnader per identifierat läckage och snabbt identifiera läckage för att minska våra vattenförluster. 

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster