Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Dagvatten

Bäck

Dagvatten är tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten, främträngande grundvatten eller spolvatten som rinner från vägar, parkeringsplatser, tak och grönytor ner i kommunens ledningsnät.

Vår största mottagare för dagvatten - Mälaren - är också vår dricksvattentäkt. I vissa områden med mer trafik eller mer industrier, kan risken för föroreningar i dagvattnet vara högre. I vissa fall bedömer man att vattnet måste renas innan det släpps ut.

Lokalt omhändertagande av dagvatten

När man bygger ökar uppkomsten av dagvatten när ytor hårdgörs. När marken hårdgörs får dagvattnet svårt att infiltrera. Byggnader har också takytor som samlar upp mycket regnvatten som måste hanteras.

Håbo kommun strävar efter att bevara den naturliga avrinningen och infiltrationen av dagvatten. Det innebär att man vill bromsa upp dagvattnet och ta hand om det inne på fastigheten istället för att låta det rinna iväg och samla på sig föroreningar från väg- och markytor. Omhändertagande av dagvattnet inne på fastigheten förhindrar även risken för överbelastning av befintliga dagvattensystemen och säkrar upp framtida översvämningar.

Vid nybyggnation ställer man därför krav på att dagvattnet ska hanteras lokalt inne på fastigheten.

Med hjälp av olje- och slamavskiljare

På bensinstationer och parkeringsplatser är det krav att installera olje- och slamavskiljare som samlar upp miljöfarliga ämnen innan de når dagvattensystemet.

Vad kan jag göra?

  • Bilar får inte tvättas på gatan. Åk istället till en modern biltvättsanläggning. Smutsvattnet från en biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däcksrester och tvättkemikalier. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det oftast orenat rakt ut i närmaste dike. När du åker till en automattvätt eller "gör-det-själv-hall" renas avloppsvattnet.
  • Låt inte skrotbilar stå och rosta och droppa olja.
  • Hårdgör inte ytor i onödan. Använd helst grus eller andra material som släpper igenom vatten.
  • Led ut takvatten som rinner ner i dina stuprör på gräsmattan där det kan infiltrera. Samla gärna regnvatten i en tunna och använd till trädgårdsbevattning.
  • Kasta skräp, cigarettfimpar, snus och tuggummi i papperskorgen. Mycket av skräpet som hamnar på gatan rinner ner i gatubrunnarna och ut i närmaste sjö.
  • Gödsla med måtta och enligt anvisningen. Undvik konstgödsel helt.
  • Lämna alltid kemikalier, som olja eller färg på miljöstationer. Spola aldrig ner det i avloppet eller i gatubrunnen.
  • Gå, cykla eller åk med kollektivtrafiken istället för att köra bil.
  • Undvik ogräsmedel och bekämpningsmedel på din tomt. Det följer med regnvattnet ner i brunnarna.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster