Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Verksamhetsområde för dagvatten

Håbo kommun har ett eget verksamhetsområde för dagvatten. Inom detta område sker dagvattenhanteringen genom kommunala VA-anläggningar.

I lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) anges att verksamhetsområde för kommunalt VA är det område inom vilket vattenförsörjning, spillvatten och dagvatten har ordnats eller ska ordnas genom den allmänna VA – anläggningen. Kommunen ska genom kommunfullmäktige fastställa verksamhetsområdet med dess gränser.

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att gälla för en viss eller vissa vattentjänster.

Håbo kommun har i dagsläge två verksamhetsområden, det ena gäller för vatten och spill och det andra gäller för dagvatten

Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA – huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser.

Det är endast inom verksamhetsområdet som Vattentjänstlagen, ABVA Pdf, 340.3 kB. och VA – taxa Pdf, 592.9 kB. gäller. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter enligt Vattentjänstlagen varken för VA- huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anslutning önskas och genomförs till den allmänna VA – anläggningen, regleras detta genom avtal mellan VA – huvudmannen och fastighetsägaren.

Kartor till Håbo kommuns verksamhetsområden för vatten och avlopp respektive dagvatten finns i kartan för samhällsservice. Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster