Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kommunalt dricksvatten

Det ställs höga kvalitetskrav på dricksvattnet från de kommunala vattenverken i Sverige.

Livsmedelsverket har upprättat föreskrifter (LIVSFS 2017:2) med krav på provtagning och högsta tillåtna halter av en mängd olika ämnen. Kvalitetskraven gäller både det utgående vattnet från vattenverken och hemma hos våra abonnenter. Nedan redovisas några av de viktiga parametrarna gällande dricksvattenproduktion från vattenverken i Bålsta och Skokloster.

Skillnaderna mellan dricksvattnet i Bålsta och Skokloster kan förklaras av att råvattnet tas från olika delar av Mälaren. Bålsta vattenverk tar sitt råvatten från Norra Björkfjärden och Skokloster vattenverk tar sitt vatten från Skofjärden. Råvattnets sammansättning påverkas av en mängd faktorer, så som berggrund, omkringliggande avrinningsområden med mera. Exempelvis är vattnet i Skokloster hårdare än det är i Bålsta, vilket beror på att tillrinningen sker från Uppsalaområdets kalkrika marker.

För ytterligare uppgifter om vattenkvaliteten

För ytterligare information om kraven som ställs på dricksvatten hänvisas till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2017:2). Där finns uppgifter om hur mycket prover som ska tas samt uppgifter om högsta tillåtna halter av de olika parametrarna. Livsmedelsverkets föreskrifter finns att hämta som pdf-fil på livsmedelsverkets hemsida.

Synpunkter på vattenkvaliteten

Har du synpunkter på vattenkvaliteten i din bostad? Hör av dig till oss på VA-avdelningen om du är orolig för just din vattenkvalitet. Tänk dock på att endast kallvattnet räknas som livsmedel. En varmvattenberedare utan backventil kan exempelvis läcka ut varmvatten vilket kan försämra vattenkvaliteten.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster