Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Sprinkleranslutning

Ett av VA-avdelningens huvuduppdrag är att leverera vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt måste vi planera för att kunna förtäta bebyggelsen och försörja framtida hushåll med dricksvatten.

Kommunen har ingen skyldighet att ordna med vatten till sprinkleranläggningar i fastigheter, eftersom sprinkleranslutningar tar resurser som belastar dricksvattennätet.

Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet kan Håbo kommuns VA-avdelning efter överenskommelse upprätta ett avtal om anslutning till sprinkleranläggning. Avtalet reglerar bland annat anslutningsavgift, brukningsavgift, återströmningsskydd och vilka återkommande kontroller som behövs på anläggningen.

Om en anslutning medför merkostnader för VA-huvudmannen för att anpassa anläggningen för denna extra tjänst, till exempel uppdimensionering av ledningar, får fastighetsägaren stå för dessa kostnader.

Du som fastighetsägare har alltid ett ansvar att installationen utförs så att ingen återströmnng kan ske. Har du avsikt att installera sprinkler via reservoar, vill vi samråda för att vi tillsammans ska kunna säkra att ingen återströmning kan ske.

Anmälan om sprinkleranslutning

För att upprätta ett avtal om att ansluta en sprinkleranläggning till det allmänna VA-nätet krävs att en anmälan görs. Fyll i en ansökan om att ansluta sprinklersystem Pdf, 71.7 kB. och skicka den till oss.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster