Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Sprinkleranslutning

Ett av VA-avdelningens huvuduppdrag är att leverera vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt måste vi planera för att kunna förtäta bebyggelsen och försörja framtida hushåll med dricksvatten.

Kommunen har ingen skyldighet att ordna med vatten till sprinkleranläggningar i fastigheter, eftersom sprinkleranslutningar tar resurser som belastar dricksvattennätet.

Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet kan Håbo kommuns VA-avdelning efter överenskommelse upprätta ett avtal om anslutning till sprinkleranläggning. Avtalet reglerar bland annat anslutningsavgift, brukningsavgift, återströmningsskydd och vilka återkommande kontroller som behövs på anläggningen.

Om en anslutning medför merkostnader för VA-huvudmannen för att anpassa anläggningen för denna extra tjänst, till exempel uppdimensionering av ledningar, får fastighetsägaren stå för dessa kostnader.

Du som fastighetsägare har alltid ett ansvar att installationen utförs så att ingen återströmnng kan ske. Har du avsikt att installera sprinkler via reservoar, vill vi samråda för att vi tillsammans ska kunna säkra att ingen återströmning kan ske.

Anmälan om sprinkleranslutning

För att upprätta ett avtal om att ansluta en sprinkleranläggning till det allmänna VA-nätet krävs att en anmälan görs. Fyll i en ansökan om att ansluta sprinklersystem Pdf, 71.7 kB. och skicka den till oss.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster