Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vattenmätare och vattenavläsning

Ny och gammal vattenmätare

Krav på och installation av vattenmätare

Varje fastighet ska ha en vattenmätare som mäter den aktuella vattenförbrukningen. Vattenmätarna ägs, tillhandahålls och monteras av VA-avdelningen. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplatsen ska vara lämplig ur arbetsmiljösynpunkt och att konsol och avstängningsventiler finns monterade och fungerar. För ytterligare information om VA-avdelningens installationskrav för kallvattenmätare, se dokument under relaterad information på denna sida.

Skyddad plats

Mätarplatsen ska finnas i ett uppvärmt utrymme för att skydda vattenmätaren skyddas mot frost. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador.

Vattenmätaren får inte heller finnas i ett utrymme där den utsätts för skadlig värmepåverkan. Vattenmätaren ska också skyddas mot återströmning av varmvatten.

Utöver dessa krav rekommenderar vi också att väggar och golv kring mätarplatsen ska tåla spill och läckage av vatten. Helst bör det finnas en golvbrunn. Det är också bra att ha belysning vid mätarplatsen för att enkelt kunna läsa av och byta mätaren.

Om vattenmätaren skadas är du som fastighetsägare ersättningsskyldig enligt gällande VA-taxa.

Avläsning av vattenmätare

För att man endast ska behöva betala för den mängd vatten som man själv förbrukar så är det viktigt att läsa av vattenmätaren med jämna mellanrum.  Minst en gång per år ska en avläsning lämnas till VA-avdelningen. Det gör ni enklast genom att använda er av avläsningskortet som VA-avdelningen skickar ut till alla abonnenter varje år. Om du vill lämna din avläsning till VA-avdelningen mer än en gång per år, kan du klicka på länken som finns under relaterad information på denna sida. Utifrån avläsningar som lämnas in beräknas en årsförbrukning som sedan fakturorna baseras på. Avläsningen är fasighetsägarens ansvar.

Hur läser jag av min vattenmätare?

Det finns idag två olika typer av vattenmätare:

  • Vinghjulsmätare - läses av manuellt av dig som fastighetsägare.
  • Fjärravläst mätare - läses av digitalt av VA-avdelningen.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)

VattenmätareSidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster