Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vattenskyddsområde

För att säkerställa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning har VA-avdelningen i Håbo kommun arbetat fram ett förslag till ett nytt vattenskyddsområde för Bålsta vattentäkt.

Kommunfullmäktige beslutade att ansökan skulle lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala för fastställelse. Ansökan lämnades in under 2009.

Nu återstår det för kommunen att komplettera ansökan och fastställa vilka föreskrifter vi vill ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Länsstyrelsen kommer sedan att ta in synpunkter från alla berörda parter innan beslut om fastställelse tas. Ännu har inget beslut tagits av Länsstyrelsen kring fastställandet.

Bakgrund och behov

Antalet anslutna är cirka 18 000. För att säkerställa en långsiktigt hållbar vattenförsörjning har VA-avdelningen i Håbo kommun arbetat fram ett förslag till ett nytt vattenskyddsområde för att minska riskerna för att Mälaren förorenas.

Mälarens vattenvårdsförbund

Håbo kommun är också medlem i Mälarens vattenvårdsförbund. Dessa bedriver miljöövervakning av Mälaren och kontrollerar tillståndet på sjön. Bland andra är alla 22 kommuner som har en del av Mälaren inom sina gränser med i förbundet. Vill du läsa mer om vattenvårdsförbundet och deras arbete kan du använda länken.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster