Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Vattenverk

Bålsta vattenverk och Skokloster vattenverk är så kallade ytvattenverk och tar sitt vatten från Mälaren.

Bålsta vattenverk är det största av kommunens vattenverk och förser boende i Bålsta, Krägga-Stämsvik, Brunnsta, Kivinge och Övergran med dricksvatten. Även boende i Ekolsund i Enköpings kommun är anslutna till Bålsta vattenverk. Totalt är över 18 000 personer anslutna till Bålsta vattenverk.

Det andra vattenverket är Skokloster vattenverk som förser ca 2000 personer i Slottsskogen, Söderskogen och Lugnet med dricksvatten.

Vattnets väg från Mälaren till kranen

Till att börja med måste skräp och partiklar tas bort, vilket man gör genom att låta vattnet filtreras genom ett antal olika filter. De första filtren består av tjocka sandlager som man låter vattnet rinna igenom. Där fastnar skräp och partiklar i sanden. För att få bort eventuell lukt och smak får vattnet även passera ett aktivt kolfilter. En stor del av bakterierna som finns i vattnet fastnar i filtren, men inte alla.

För att få bort de sista bakterierna som finns kvar i vattnet tillsätter man lite klor. Klor är bakteriedödande och gör att bakterierna inte trivs i vattnet vilket gör att man minskar risken för att bakterierna förökar sig i ledningsnätet. I Skokloster vattenverk har man förutom kloreringen även UV-ljus som också hjälper till att ta bort eventuella bakterier. Innan vattnet skickas ut till konsumenterna regleras vattnets pH och hårdhet för att det ska vara skonsamt för ledningarna och minska risken för rostangrepp och liknande.

Vattendistribution

Dricksvattnet pumpas ut i ledningar under marken och in till alla hus. Eftersom människor ofta använder mest vatten på morgonen, när man ska duscha och liknande, och när man kommer hem på kvällen är behovet av vatten olika stort under olika delar av dygnet. För att klara dessa variationer används vattentorn. Förutom att man kan lagra vatten i vattentorn så ger det också upphov till ett högre tryck i ledningsnätet som gör att även de som bor högt upp i höga hyreshus får ett bra tryck i vattenledningarna.  I vissa fall räcker dock inte vattentornet till för att höja trycket för de som bor riktigt högt upp. För att även de ska få vatten med bra tryck har man så kallade tryckstegringsstationer på platser där trycket annars skulle kunna riskera att bli för lågt.  

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster