Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Veckans vattenförbrukning

För att alla som bor inom Håbo kommuns verksamhetsområde för vatten ska förstå vattnets verkliga värde har vi tagit fram denna sida för aktuell vattenförbrukning. Siffrorna som redovisas är den mängd vatten som producerats på vattenverken. Det är ett sätt att skapa förståelse för hur vi tillsammans kan påverka hur mycket som vatten förbrukas. Vatten är världens viktigaste råvara, och vi har gemensamt ansvar för att den ska räcka till alla.

Grön vattenkanna betyder att vattenförbrukningen i kommunen har minskat eller är densamma som föregående vecka.

Grön vattenkanna betyder att vattenförbrukningen i kommunen har minskat eller är densamma som föregående vecka.


Tabell: Vattenförbrukning i Håbo kommun 2022 med förändring mot föregående vecka.

Vecka

Vattenförbrukning

Ökning/ minskning

37

33 424 kbm

- 1,0 %

36

33 774 kbm

+ 0,6 %

35

33 578 kbm

-17,2 %

34

40 540 kbm

- 4,4 %

33

42 398 kbm

+ 15,6 %

32

36 662 kbm

+ 10,2 %

31

33 240 kbm

- 6,0 %

30

35 360 kbm

+ 0,4 %

29

35 237 kbm

+ 6,0 %

28

33 225 kbm

- 2,9 %

27

34 250 kbm

- 10,4 %

26

38 237 kbm

- 1,8 %

25

38 965 kbm

+ 3,9 %

24

37 515 kbm

- 0,8 %

23

37 818 kbm

+ 4,9 %

22

36 047 kbm

- 4,0 %

21

37 567 kbm

+ 3,1 %

20

36 426 kbm

+ 2,9 %

19

35 412 kbm

- 2,3 %

18

36 245 kbm

+ 3,8 %

17

34 906 kbm

+ 2,1 %

16

34 174 kbm

+ 8,7 %

15

31 432 kbm

- 5,8 %

14

33 368 kbm

+ 1,2 %

13

32 982 kbm

+ 1,5 %

12

32 486 kbm

+ 2,4 %

11

31 715 kbm

- 4,5 %

10

33 211 kbm

+ 0,6 %

9

33 024 kbm

- 0,4 %

8

33 139 kbm

- 2,6 %

7

34 028 kbm

- 5,9 %

6

36 192 kbm

+ 10,4 %

5

32 795 kbm

- 0,3 %

4

32 886 kbm

+ 1,7 %

3

32 337 kbm

- 7,0 %

2

34 803 kbm

+ 0,9 %

1

34 479 kbm

-

Vi kan förstås se och följa upp hur mycket vatten som går in och ut ur våra system, hur mycket som renas och hur mycket som används. Det här vill vi på ett pedagogiskt sätt visa för att skapa förståelse hos Håbos innvånare för hur mycket vatten som används och hur vi alla kan använda vatten på ett smartare sätt, utan att för den skull göra livet krångligare. Läs gärna mer om hur du kan spara vatten här.

Grön vattenkanna betyder att vi förbrukar mindre vatten än vid föregående mätning, röd vattenkanna betyder att förbrukningen har ökat sedan föregående mätning. Att förbrukningen ökat gentemot föregående vecka betyder inte att det innebär en risk för dricksvattenförsörjningen. Om förbrukningen blir så pass hög att vattenverkens kapacitet påverkas kommer särskild information om vad som gäller då att gå ut.

Allt eftersom data samlas in kan vi ta fram jämförelsepunkter så att vi kan jämföra och presentera vattenåtgången över tid. Så småningom kommer vi också kunna mäta på mindre områden.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster