Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Under vecka 5 inleds förberedande arbete och undersökningar för va-ledning inom Bålsta

Geotekniskt och mätningstekniskt fältarbete ska utföras i Bålsta inför planerade nya vattenledningar. Planerat undersökningsområde är en sträcka om ca 8 km.

Undersökningen omfattar borrning med geoteknisk borrbandvagn, (se bild ovan) samt inmätning med GPS, totalstation och/eller drönare. Borrning omfattar olika slag av sonderingsmetoder. Undersökningarna genomförs för att klargöra rådande topografi samt geotekniska och hydrogeologiska förhållanden inför fortsatt projektering av planerad vattenledning. Dessa undersökningar kommer preliminärt pågå under perioden 1 februari – 15 mars 2021.

Uppdatering 2021-05-17

Dessa undersökningar planeras att utföras från och med vecka 21 och som längst till vecka 25. Vid Futurumskolan utförs kompletterande sonderingar och provtagningar för ny sträcka till Ventilkammaren längsmed fotbollsplanen och Broby Backar. Provtagning av sulfidjord med grävmaskin görs även här. På östra sträckan från Bista fram till inkopplingspunkten i nordöst utförs provgrävning med grävmaskin för sulfidprovtagning.

Uppdatering 2021-04-26

De kompletterande fältundersökningarna fortsätter denna vecka på några platser. Eventuellt kommer det också att undersökas i närheten av Futurumskolan, invid diket.

Uppdatering 2021-03-19

Fältarbetet är inte riktigt klart. Det kan behöva kompletteras framöver till och med slutet av maj 2021.

Uppdatering 2021-03-01

Arbetet fortlöper enligt plan men för tillfället håller tjälen på att gå ur marken vilket gör att vi undviker att köra med borrigg på åkrar för att undvika skador. Sonderingar kommer lämna hål om ca 5-10 cm i diameter. Dessa återställs efter utförande. Installation av grundvattenrör kommer ske inom korridoren för planerad ledning för information om grundvattenförhållanden. Överkant grundvattenrör kommer sticka upp ca 0,5 – 1 m och markeras med stark färg. Konsult kommer i möjligaste mån transportera borrbandvagn på vägar och gc-vägar för att ta sig mellan punkterna. Dock kommer även transport över grönytor, skogs och åkermark bli aktuellt. Eventuella markskador fotograferas och dokumenteras.

Planerat undersökningsområde omfattar en sträcka om ca 8 km, se bild nedan.

Har ni frågor om detta?

Kontakta kontaktcenter Håbo kommmun på 0171-525 00 eller kontaktcenter@habo.se

Undersökningsområde

Sidansvarig: VA-avdelningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster