Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Spolning av dricksvattenledning i Gamla Bålsta - från Centrum till Uppåkra, Stråvägen och Väster om järnvägen torsdag 12 maj och fredag 13 maj

VA-avdelningen fortsätter att spola vattenledningarna i Gamla Bålsta. Under torsdagen den 12 maj och fredagen den 13 maj utför VA-avdelningen underhåll av vattenledningsnätet. Vi kan komma att behöva utöka tiden vi spolar. Vi återkommer här med mer information i sådana fall.

Uppdatering 2022-05-17 kl. 12:54 Spolningen är klar för denna gång.

Uppdatering 2022-05-13 - Observera - vi behöver fortsätta med denna spolning även på tisdag den 17 maj.

Därför spolar vi i ledningarna

Dricksvattennätet i Håbo består av långa överföringsledningar som hela tiden måste underhållas. Andra ledningar har låg omsättning och behöver underhållas för att undvika sedimentering i vattenledningen. Spolning av vattenledningsnätet är ett jobb som är ständigt återkommande.

Spolning- nödvändigt för dricksvattenkvaliteten

Det är VA-avdelningen som sköter uppgiften att spola igenom ledningarna vid behov. Dricksvattenledningarna spolas för att vi ska säkerställa vattenkvaliteten och det görs vid flera olika tillfällen. Det kan se ut som slöseri med vatten när spolningen pågår men det finns en anledning till att vi gör det.

Medan arbetet pågår

Under tiden som spolningen pågår kan kortare avbrott i vattenleveransen ske, även boende i närliggande områden kan uppleva ett lägre tryck än vanligt och att det rinner långsammare än vanligt. Man kan även uppleva att vattnet blir missfärgat. Spola i kranarna tills vattnet blir klart igen.

Kontakt

Vid frågor kontakta Håbo kommun Kontaktcenter på telefon 0171-525 00 eller kontaktcenter@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster