Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Fylla och tömma pool

Foto: Mostphotos.com

Hur fyller du din pool på bästa sätt och vad händer när sommaren är slut och poolen ska tömmas? Här kommer några tips!

Under våren och sommaren används det ofta mycket vatten. Extra ansträngt blir det om många vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool, spa eller badtunna samtidigt. Även om det finns gott om vatten i mälaren är reningsverken och vattenledningarna dimensionerade för att räcka för normal hushållsförbrukning.

Fylla pool

Fyll gärna poolen med regnvatten. Många fyller sin pool med dricksvatten, men en lösning som både sparar på dricksvatten och tar hand om regnvattnet på ett smart sätt är att leda regnvatten till poolen. Ett extra rör från ditt stuprör tillsammans med en sandfilterpump, klortabletter och lite framförhållning ger dig möjlighet att fylla åtminstone en mindre pool med regnvatten.

Använder du dricksvatten i poolen så tänk på följande: Dricksvatten är ett livsmedel som vi unnar oss att bada i. Slösa inte, utan se till att poolvattnet räcker länge.


Tips när du fyller poolen med dricksvatten:

 • Säkerställ att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 • Fyll poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre. Undvik att fylla poolen samtidigt som din granne.
 • Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen.
 • Täck över poolen när den inte används, då minskar du avdunstningen av vatten.
 • Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara energi.

Viktigt! Om det råder bevattningsförbud är det inte tillåtet att fylla din pool eller badtunna med dricksvatten.

Rening av poolvattnet

Det är ett stort ansvar att ta hand om en pool. DU behöver veta vilka kemikalier som ska användas och dosera dem rätt. Använd beprövade metoder med lägsta möjliga miljöbelastning. Se till att du har en väl fungerande vattenrening och rutiner för hygien så du kan använda samma vatten hela sommaren och slipper fylla på. På det sättet kan du spara både vatten och pengar.

När det är dags att tömma poolen

Vatten från pooler innehåller ofta höga halter klor som inte får komma ut i miljön eftersom det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara ämnen som kan skada vattenlevande djur och växter.

Vattnet från pooler behöver hanteras på ett speciellt sätt eftersom reningsverken inte är utformade för att ta bort de ämnen som följer med poolvattnet.

Så tömmer du poolen:

 • Om klor har använts i poolen måste poolvattnet avkloreras innan den töms. Du kan låta poolen stå ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas. Alternativt kan du avklorera vattnet med en avsedd kemikalie som finns i butiker för pooltillbehör.
 • Det är inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattnet (avloppet) eftersom det belastar reningsverken. Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till fastighetens golvbrunn, wc eller kök.
 • Det är inte heller tillåtet att släppa ut poolvattnet i dagvattennätet eftersom det går orenat ut i Mälaren. Du får alltså inte leda vattnet till gatubrunnar, diken eller motsvarande.
 • Tömning ska så långt det är möjligt ske genom infiltration på tomten, över en gräsyta eller liknande. Är vattnet avklorerat går det utmärkt att använda för bevattning.
 • Töm inte ut allt poolvatten samtidigt utan släpp ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan.
 • Se till så att grannar inte störs av vattnet. 

Funderar du på att bygga pool eller spa?

Går du i tankarna på att bygga en pool? Kontrollera först om du behöver ett bygglov.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster