Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@2aea27a
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nyanslutningar till kommunalt VA & utbyggnad av kommunalt VA

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vid nybyggnationer inom VA-enhetens verksamhetsområde ska fastighetsägaren ansluta sig till det kommunala VA-nätet. VA-enheten ansvarar för att en förbindelsepunkt för vatten och avlopp till det kommunala nätet finns.

Anläggningsavgift

Innan anslutning kan ske till det kommunala nätet ska fastighetsägaren betala en anläggningsavgift. Om din ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp har blivit beviljad får du en faktura på anläggningsavgifterna. Avgiften varierar bland annat beroende på tomtyta och hur många hus med indraget vatten och avlopp som finns på fastigheten. Som utgångspunkt för beräkning av avgifterna används fastighetesregistret samt bygglovshandlingar. Först när anläggningsavgiften är betald kan fastigheten anslutas.

Förbindelsepunkt

VA-enheten ansvarar för ledningar fram till förbindelsepunkten, som vanligtvis ligger 0,5 m utanför tomtgräns. Fastighetsägaren ansvarar för alla ledningar innanför tomtgräns, s.k. servisledningar.

Inkoppling

När anläggningsavgifterna för kommunalt VA är betalda kan fastigheten anslutas till kommunalt VA. En besiktning av sammankopplingen till det kommunala nätet (förbindelsepunkten vid tomtgräns) ska utföras innan inkoppling får ske. Detta görs av VA-enhetens personal. För tidsbokning kontaktas Kontaktcenter. Boka din besiktningstid av anslutningen minst två veckor i förväg.

Vattenmätare

Varje fastighet ska ha en vattenmätare som mäter den aktuella vattenförbrukningen. Vattenmätare tillhandahålls och monteras av VA-enheten. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplatsen ska vara lämplig ur arbetsmiljösynpunkt, samt att konsol och avstängningsventiler finns monterade. För ytterligare information om hur mätarplatsen ska vara utformad hänvisas till VA-enheten installationskrav för vattenmätare.

Vid om- och tillbyggnation

I samband med om- och tillbyggnation kan förändringar i fastigheten inträffa som kan leda till att fastighetsägaren får betala extra tillkommande anläggningsavgifter. Fastighetsägaren är skyldig att anmäla till VA-enheten omgående om det har skett förändringar på fastigheten som skulle kunna påverka anläggningsavgiften. Mer information finns att läsa i broschyren längst ned på sidan.

Anslutning till kommunalt VA i områden med befintligt enskilt vatten & avlopp

För att kommunen ska kunna bygga ut kommunalt VA i befintliga bostadsområden där man haft enskilt vatten och avlopp tidigare krävs att man inkluderar området i verksamhetsområdet för kommunalt VA. VA-enheten kontaktar då fastighetsägarna och man har möjlighet att påverka förbindelsepunktens läge. I samband med att förbindelsepunkten upprättats och fastighetsägaren har meddelats om detta skickas en faktura på anläggningsavgiften enligt taxa. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. VA-enheten beviljar inte dispens från att betala anläggningsavgiften. De boende ska sedan koppla på sig på kommunalt VA så snart som möjligt eller senast inom 3 månader från att förbindelsepunkten har meddelats. I övrigt följer inkopplingen till kommunalt VA de normala rutinerna för anslutning till kommunalt VA. Om inkoppling inte skett efter 3 månader lämnas ärendet till miljöavdelningen för utredning och fasta brukningsavgifter börjar faktureras.

Ersättningsregler för enskilda avlopp

Om en enskild avloppsanläggning blir onyttig på grund av att kommunen byggt ut kommunalt VA har fastighetsägaren rätt till en viss ersättning enligt följande regler:

  • Anläggningen ska vara godkänd och slutbesiktigad.
  • Anläggningens ålder beräknas från slutbesiktningsdatumet och till det datum som fastigheten faktiskt ansluter sig till VA-anläggningens avlopp.
  • Anläggningen är yngre än 10 år.
  • Anskaffningsvärdet baseras på kopior på fakturor. Eget arbete ersätts inte.
  • Om kommunen har upplyst fastighetsägaren om VA-utbyggnad betalas ingen ersättning ut.

Rutiner för obebyggda tomter

VA-enheten fakturerar framdragna anslutningspunkter för kommunalt VA även för obebyggda tomter. Anläggningsavgiften är då baserad på förutsättningarna för en obebyggd tomt och ytterligare anläggningsavgifter debiteras när tomten bebyggs. När anslutningspunkten är aviserad och anläggningsavgiften betald för en obebyggd tomt faktureras fastighetsägaren fasta brukningsavgifter enligt taxa.

Sidansvarig: Åsa Söder

2018-05-28

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster