Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Nyheter

Här har vi samlat det senaste årets nyheter.

 • 2019-09-24
  Dags att tömma poolen?
  Vatten från pooler innehåller ofta höga halter klor som inte får komma ut i miljön eftersom det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara ämnen som kan skada vattenlevande djur och växter. Vattnet från pooler behöver hanteras på ett speciellt sätt eftersom reningsverken inte är utformade för att ta bort de ämnen som följer med poolvattnet.
  Läs mer
 • 2019-09-17
  Har du missat att läsa av din vattenmätare och registrera din förbrukning?
  I början av april fick alla hushåll med kommunalt vatten i Håbo kommun ett meddelande från VA-avdelningen med en uppmaning om att läsa av och registrera vattenmätaren. Om du inte redan har lämnat in din avläsning ber vi dig göra det så snart som möjligt - gärna under den här veckan.
  Läs mer
 • 2019-09-10
  Vägval om framtida VA-försörjning för Skoklosterhalvön
  Tekniska nämnden har godkänt förstudien "Vägvalsutredning vatten och avlopp Skokloster". Nämnden gav samtidigt tekniska förvaltningen i uppdrag att gå vidare med alternativ 4 i förstudien, det vill säga överföringsledningar till/från Käppala reningsverk och Görvälnverket.
  Läs mer
 • 2019-09-04
  Ledningskapaciteten för vatten och avlopp förstärks i centrala Bålsta 2020
  Nästa år grävs flera kilometer nya vatten- och avloppsledningar ner i marken i Bålsta. Arbetet görs för att öka kapaciteten att ta hand om ökande vatten- och avloppsmängder.
  Läs mer

Sidansvarig: VA-avdelningen

2017-11-13

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster