Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Förberedande arbete och undersökningar för va-ledning inom Bålsta under februari och mars

Geotekniskt och mätningstekniskt fältarbete ska utföras i Bålsta inför planerade nya vattenledningar. Planerat undersökningsområde är en sträcka om ca 8 km.

Undersökningen omfattar borrning med geoteknisk borrbandvagn, (se bild ovan) samt inmätning med GPS, totalstation och/eller drönare. Borrning omfattar olika slag av sonderingsmetoder.

Undersökningarna genomförs för att klargöra rådande topografi samt geotekniska och hydrogeologiska förhållanden inför fortsatt projektering av planerad vattenledning.

Dessa undersökningar kommer preliminärt pågå under perioden 1 februari – 15 mars 2021.

Sonderingar kommer lämna hål om ca 5-10 cm i diameter. Dessa återställs efter utförande. Installation av grundvattenrör kommer ske inom korridoren för planerad ledning för information om grundvattenförhållanden. Överkant grundvattenrör kommer sticka upp ca 0,5 – 1 m och markeras med stark färg.

Konsult kommer i möjligaste mån transportera borrbandvagn på vägar och gc-vägar för att ta sig mellan punkterna. Dock kommer även transport över grönytor, skogs och åkermark bli aktuellt. Eventuella markskador fotograferas och dokumenteras.

Planerat undersökningsområde omfattar en sträcka om ca 8 km, se bild nedan.

Frågor?

Kontakta kontaktcenter på 0171-52500 eller kontaktcenter@habo.se.

Undersökningsområde geoteknisk undersökning

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster