Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Byte till fjärravlästa mätare

Med start under våren 2021 kommer Håbo kommun att påbörja arbetet med byte till fjärravlästa vattenmätare. Fram till 2023 kommer vi att byta ut samtliga analoga vattenmätare i kommunen till digitala mätare. Avläsning kommer bland annat att ske med en ”drive-by insamling” vilket innebär att VA-avdelningen åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärden från mätarna via radio, samt via centralt lokaliserade antenner som samlar in avläsningar och data i realtid.

Avläsning kommer bland annat att ske med en ”drive-by insamling” vilket innebär att VA-avdelningen åker förbi med bil i närheten och samlar in mätvärden från mätarna via radio, samt via centralt lokaliserade antenner som samlar in avläsningar och data i realtid. Det avlästa mätvärdet kommer att redovisas på er faktura, i samband med detta försvinner självavläsningskorten och du som kund slipper att lämna in vattenmätaravläsningar.

Mätarbytena kommer att utföras av certifierade mätarmontörer från vår samarbetspartner Hydrostandard Mätteknik AB. Vid hembesöket kommer personalen från Hydrostandard Mätteknik AB att kunna identifiera sig med legitimation. Bytena sker områdesvis och påbörjas i Skokloster. Givetvis följs alla regler och direktiv för att undvika smittspridning, detta tas på största allvar.

Här kan du läsa om de rutiner som används: Rutin för besök byte hos kund.pdf (habo.se) Länk till annan webbplats.

Vi kontaktar dig

Du kommer att få ett tidsbokningskort Pdf, 86.9 kB. i brevlådan ungefär en till två veckor innan vi planerar att besöka dig. Arbetet tar olika lång tid beroende på mätarplats och tillgänglighet, men räkna med att det kan ta upp till en timme.

Om den föreslagna tiden inte passar ska du så snart som möjligt kontakta Hydrostandard för att boka en ny tid (0703998785). Deras kontaktuppgifter finns på kortet. Under rådande pandemi förstår vi behovet av att abonnenter önskar senarelägga bytet.

Mätarbytet innebär ingen kostnad för dig men förgäves besök kommer att faktureras enligt gällande taxa. Förgäves besök innebär även besök där byte ej har kunnat utföras pga bristfällig installation av mätarplats.

Det här behöver du som fastighetsägare kontrollera innan bytet

Precis som det krävs en korrekt el-installation i fastigheten krävs det korrekt utförda mätarplatser för uppsättning av vattenmätaren för att säkerställa kvalitet och leverans. Inför vattenmätarbytet är det därför viktigt att du säkerställer att vattenmätarplatsen är godkänd enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 340.3 kB.).

Kontrollera mätarplatsen

  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbyte.
  • Vattenmätaren måste vara fast monterad i en konsol.
  • Ventilerna ska gå lätt att manövrera för hand och stänga helt. Om någon ventil inte stängs helt så behöver du byta ut den innan vattenmätarbytet.
  • Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.

Så testar du avstängningsventilen

Stäng den ena avstängningsventilen vid mätaren och öppna en vattenkran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Kontrollera den andra ventilen på samma sätt.

Har du ventilen LK580?

Om du har ventiler av modellen LK580 ska du, med hjälp av en VVS installatör byta ut dessa omgående innan mätarbytet. Ventilen är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkänd. Det är stor risk att de går sönder vilket kan orsaka vattenskador.

Icke godkänd ventil


Varför byter vi till fjärravlästa mätare?

Fjärravlästa mätare innebär flera fördelar för alla inom VA-kollektivet. Idag har kommunen problem med att mätarställningar inte kommer in vilket kräver många onödiga resurser. Både du som kund och vi som kommun slipper alla utskick samt den administration som det innebär.

Fjärravlästa mätare gör det också möjligt för oss och villaägare att snabbare upptäcka avvikelser i vattenförbrukningen och vi kan lättare få indikering på eventuella läckor, vilket innebär färre driftstörningar och lägre kostnader. Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för vår debitering.

flowIQ® 2200 EU | Vattenmätare för bostäder | Kamstrup Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster