Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Mälaren – vår viktigaste naturresurs

Flicka vid vatten

Bild: Kari Kohvakka

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. I samband med Världsmiljödagen den 5 juni vill avdelningen för vatten och avlopp uppmärksamma vår viktigaste naturresurs – Mälaren.

Världsmiljödagen instiftades av FN 1972 för att uppmärksamma, öka medvetenheten om och vidta åtgärder mot några av de miljöproblemen vi står inför.

I samband med Världsmiljödagen vill VA-avdelningen uppmärksamma vår absolut viktigaste närmiljö – Mälaren. Mälaren är Sveriges tredje största sjö och rymmer över 8 000 öar, holmar och skär.

Tillgång till rent dricksvatten är ett av människans viktigaste och grundläggande behov. För att Håbos invånare både idag och i framtiden ska kunna njuta av rent vatten i kranen är vi helt beroende av Mälaren och att den hålls frisk.

Dricksvatten från Mälaren

Dricksvatten klassas som världens viktigaste livsmedel. Mälaren är den vattentäkt i Sverige som förser flest människor med vatten, cirka två miljoner människor. I Håbo producerar vi ungefär 5 miljoner liter dricksvatten från Mälaren varje dag.

För att vi ska kunna fortsätta producera rent och friskt vatten är det viktigt att vi säkerställer att Mälarens vatten skyddas från tillförsel av skadliga ämnen och organismer som påverkar vattenkvaliteten negativt.

Hjälp till att hålla Mälaren ren

Det vatten som vi använder i vår vardag renas i reningsverket och skickas därefter tillbaka till Mälaren. Det enklaste sättet att hjälpa till att bidra till att hålla Mälaren ren är att undvika att spola ner skadliga kemikalier eller andra föremål i avloppet.

När fel saker spolas ner i toaletten kan det påverka vårt vatten på ett allvarligt sätt. Reningsverken klarar exempelvis inte av att rena bort alla kemiska ämnen. Spolas de ner i avloppet riskerar de hamna i Mälaren till slut. Det får förödande konsekvenser för fiskar, fåglar och andra däggdjur som lever på vattenlevande djur och organismer.

Här kan du läsa mer om hur du spolar rätt.

Ett annat sätt att hålla Mälarens viktiga naturmiljö i balans är genom att undvika att tvätta bilen på gatan. När vi tvättar våra bilar hamnar olja, kemikalier och tungmetaller i tvättvattnet. Om bilen tvättas hemma på gatan eller uppfarten rinner det förorenade tvättvattnet ner i gatubrunnar eller diken och sedan orenat ut i Mälaren, där blandar det sig med det vatten som vi tar vårt dricksvatten från och badar i. Tvätta därför inte bilen hemma.

Mälaren som ekosystemtjänst

En ekosystemtjänst är en nytta som naturen och miljön gör för oss människor. Man brukar dela in ekosystemtjänsterna i fyra kategorier:

  1. Försörjande ekosystemtjänster förser oss med mat, vatten, energi och material som virke eller fibrer.
  2. Reglerande ekosystemtjänster reglerar vårt klimat, renar vattnet, förhindrar översvämning och eliminerar olika former av avfall.
  3. Stödjande ekosystemtjänster är nödvändiga för att andra ekosystemtjänster ska kunna existera. Hit räknas exempelvis jordbildning, fotosyntes, näringscykler och pollinering.
  4. Kulturella ekosystemtjänster. Hit räknas det rekreationella värdet vi får av att vistas i skogar och naturlandskap. Det är bra både för vår hälsa och för vårt psykiska mående.

Det är väldigt viktigt att vi tar tillvara på dessa ekosystemtjänster eftersom vi är så beroende av dem för hälsa och välstånd.

Mälaren bidrar med mycket viktiga ekosystemtjänster för oss som bor i Håbo kommun. Till att börja med är sjön vår dricksvattentäkt, om det inte vore för Mälaren skulle vi inte ha den goda tillgången till dricksvatten som vi har i Håbo. Vi får även många andra upplevelser som fiske och friluftsliv med svalkande sommardopp. Samtidigt är Mälaren en viktig livsmiljö för växter och djur som bidrar till den biologiska mångfalden.

Alla de här värdena som vi får ut från Mälaren är beroende av att vattenkvaliteten är och fortsätter att vara god. För att säkerställa att vi kan dricka friskt och rent vatten i framtiden är det viktigt att vi värnar om Mälaren.

Snabba fakta om Mälaren

Sjöareal: 1 122 km2
Volym: 12,4 km3
Längd: 72 km
Medeldjup: 12,8 meter
Största djup: 66 meter

Vill du veta mer?

Läs mer om sjöar och vattendrag, Håbos miljöstrategi

Sidansvarig: VA-avdelningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster