Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bevattningsförbud för dig med kommunalt vatten från den 11 juni

Vattenproduktionen i Bålsta vattenverk är nära maxkapacitet och därför inför kommunen bevattningsförbud. Från midnatt den 11 juni är det bevattningsförbud i hela Håbo kommun förutom Skokloster. I Skokloster råder datumbevattning från den 16 juni. Detta gäller endast abonnenter med kommunalt vatten. Förbudet gäller tills vidare, med förhoppning om att övergå till datumbevattning så snart vattenkonsumtionen minskar till lägre nivåer.

Klicka här för mer information kring datumbevattning.

Nu är det bevattningsförbud. Du får bara använda vatten till mat, dryck och personlig hygien. Du får inte vattna med vattenspridare eller vattenslang, inte fylla pooler och badtunnor och inte tvätta bilen, fasader eller markbeläggning.

Spara på vattnet så räcker det åt alla.

Tips!

Du får vattna dina växter med vattenkanna.
Använd regnvatten och vattna tidig morgon, sen kväll eller på natten så vattnet inte dunstar bort.

Här är några enkla tips för att spara på vattnet:

 • Ta korta duschar.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
 • Byt ut trasiga kranar och ventiler.
 • Installera snålspolande kranar och munstycken.
 • Du sparar cirka 48 liter vatten om du stänger av kranen i 4 minuter när du borstar tänderna.

Frågor och svar

Sidan uppdateras löpande. Senast uppdaterad 2021-06-11.

Varför hävs bevattningsförbudet i Skokloster och inte resten av kommunen?

Det vattenverket som finns i Skokloster är inte ihopkopplad med ledningar till övriga kommunen, vilket gör att belastningen på vattenverket där enbart är beroende av den konsumtion som sker hos användarna i Skokloster. Även om både Bålsta och Skokloster vattenverk är hårt belastade har Skokloster en högre marginal till maxkapaciteten, och har även sedan bevattningsförbudet införts minskat sin vattenkonsumtion betydligt mycket mer än den konsumtion som belastar Bålsta vattenverk. Tack vare de vattenbesparande åtgärder som har genomförts i Skokloster så kan nu abonnenter i området övergå till datumbevattning, vilket är en något mildare restriktion än ett bevattningsförbud. Belastningen är dock fortsatt hög, och det är viktigt att alla tänker på att vara rädda om vattnet

Läget analyseras löpande, och om resultatet medför kan även Bålsta så småningom övergå till datumbevattning också.

Vid varmare temperatur använder samhället mer vatten. Detta påverkar våra vattenverk som är dimensionerade för normal hushållsanvändning - att vatten används som dryck, för matlagning, hygien, disk och tvätt. Inte för att fylla pooler eller vattna gräsmattan. Dimensioneringen har marginal för förhöjd förbrukning. Den ökning som skett i början på sommaren har varit mycket kraftig och under korta perioder, det är framförallt under kvällar som topparna varit upp emot tre gånger så hög som en normalförbrukning. Detta belastar både vattenverk och reservoarer samtidigt, vilket gör att vattenverken behöver jobba för högtryck även under nätterna för att återhämta nivåerna i reservoarerna.

När överanvändningen sker samtidigt hos många hushåll blir det stora mängder vatten, vilket ibland överstiger vattenverkens kapacitet; detta kan medföra att vattnets kvalitet försämras. Det kan bli dåligt tryck eller helt tomt i ledningarna, vilket gör att det kan komma in bakterier i vattnet. Om detta händer behöver vi uppmana alla att koka vattnet innan man dricker det.

Vattnet riskerar att ta slut om vi inte tillsammans minskar vår användning av dricksvatten. Uppmärksammas det att du använder vatten till exempelvis bevattning kommer vi att påminna dig om att det är bevattningsförbud.

Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till så att vattnet räcker till samhällsviktiga funktioner så som vårdinrättningar, förskolor, äldreboenden etc. För den abonnent som ändå trotsar bevattningsförbudet kan det till slut bli aktuellt att begränsa möjligheterna att använda vatten med stöd av LAV - Lagen om Allmänna Vattentjänster. Innan begränsning sker görs en individuell bedömning och vi hanterar varje fråga mot aktuell fastighetsägare.

Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet.

Vid bevattningsförbud är det alltid förbud mot att vattna med slang eftersom denna typ av vattning generellt innebär en högre vattenförbrukning än vatten med kanna.

 • För de företag och föreningar där dricksvatten är helt avgörande för att kunna bedriva en verksamhet gäller att verksamheterna får använda vattnet så sparsamt de kan, men bevattning av grönyta/mark får inte förekomma.

 • Samhällsviktiga verksamheter får också använda vatten trots förbud.
  En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa.

  *Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet som el- och telenät, vägar och järnvägar, sjukvårdsinrättningar etcetera.

Generellt gör vi inga undantag. Det finns dock exempel på invånare som löst bevattning av gräsmatta genom att köpa in en 1 m3-vattentank och koppla ihop denna med bevattningsutrustningen. Fyllning av tank har de löst via spolbilsföretag som kunnat hämta vatten från ett större vattendrag.

I genomsnitt 140 liter (jämförbart med ett badkar). Den största delen används till personlig hygien.

Håbo kommuns genomsnittsabonnent använder närmare 200 liter. Vissa tidpunkter på dygnet i början av sommaren har konsumtionen varit närmare tre gånger så stor som genomsnittet.

Det finns privata aktörer som kan leverera vatten med tankbil. Kolla om det finns någon som kan sälja och leverera vatten till dig. Det är viktigt att den som levererar vatten inte använder kommunalt dricksvatten.

Vi, likt många kommuner i Sverige märker av det rådande pandemiläget med fler abonnenter som är hemma, och fler som anlägger trädgårdar, skaffar pool(spabad, nedgrävd pool och pool ovan mark) m.m. Våra vattenverk klarar normal konsumtion med viss marginal, inte den överkonsumtion som sker när vårt livsviktiga livsmedel dricksvatten används till annat än hushållsanvändning.

Håbo kommun växer, vilket vi långsiktigt dimensionerar för, men i rådande läge med höga toppar av överkonsumtion finner vi ingen annan situation än att sätta förbud för icke nödvändig vattenanvändning.

VA-huvudmannen har under de senaste åren märkt av hur förbrukningen ökat och hur marginalen till kapacitetstaket minskar, vilket har arbetats med intensivt för att effektivisera och öka kapaciteten inom ramen för nuvarande fastighet. Situationen har, för att säkerställa korrekta bedömningar, även utvärderats av extern part. Stora investeringar för att säkerställa kapaciteten på lång sikt är under utredning och en del av dessa är inför beslutsfattande steg; vilket med förhoppning ska ske i närtid.

Alla ny-exploateringar ryms inom ramen för vilken VA-försörjning vi klarar av i närtid och i framtid. VA-huvudmannen arbetar både kortsiktigt och långsiktigt med att öka kapaciteten för att klara den VA-försörjning som krävs. Dock kommer inte kapacitetshöjande byggnationer att färdigställas innan sommaren är slut. Det sker kapacitetshöjande åtgärder med effektivisering av processtegen i nutid, vilket utvärderas över tid för att se över möjligheten att dra tillbaka bevattningsförbudet.

Det som skett nu i början av sommaren är en mycket hög ökning av vår vattenförbrukning; en så pass stor ökning på kort tid skapar stora belastningar för vattenverk och reservoarer.

Kommunen använder åvatten eller dagvatten för bevattning, inte dricksvatten.

VA-huvudmannen får inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader. Det är viktigt att benämna att kommunalt VA är taxe-finansierat och inte skatte-finansierat.

Tills vidare. Vi övervakar alla flöden kontinuerligt och gör nya bedömningar utifrån läge. Enligt nuvarande prognos kommer förbudet att gälla under hela sommaren. Vår förhoppning är att så snart som möjligt kunna övergå till datumbevattning istället, men då krävs att flödena minskar.

Sidansvarig: VA-avdelningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster