Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Dagvattnets dag 24 september

Hur ofta tänker du på vattnet i staden, var det kommer ifrån och vart det tar vägen? Vattnet i staden är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten – alltså regn och smält snö som rinner på våra gator och vidare ut i åar och hav. Den 24 september är det just dagvattnets dag – en dag att fira!

Vattnet i bebyggda områden är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten – alltså regn och smält snö som rinner på våra gator för att sedan via diken eller ledningar rinna ut i våra sjöar eller vattendrag. Dagvattnets dag syftar till att få flera att uppmärksamma detta.

I Håbo kommun har vi en dagvattenpolicy Pdf, 688.5 kB. som beskriver vilka riktlinjer som ska följas vid nybyggnation, planering och underhåll i kommunen. När marker bebyggs ändras dagvattnets naturliga avrinningsförhållanden och därmed vattnets kretslopp. Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för en hållbar hantering av dagvatten i Håbo kommun och att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva sätt att minska mängden dagvatten som behöver avledas.

Dagvatten är ett gemensamt ansvar. Alla kan bidra. Som privatperson tar du ditt ansvar genom att inte slänga skräp på marken eller hälla ner vätskor i gatubrunnar och genom att tvätta bilen på en biltvätt där vattnet renas innan det släpps ut.

Dagvatten som resurs

Dagvatten som rinner på och sköljer av hårda ytor såsom asfalt, tak, plattor, sten och hårt packat grus, tar med sig orenheter som föroreningar och skräp som ligger på dessa ytor. Rätt hanterat så kan vattnet nyttjas som en positiv resurs i samhället, istället för att orenat släppas ut och förorena sjöar, vattendrag, växt-och djurliv.

Genom att planera bebyggelse för att ta emot dagvatten istället för att leda bort dagvattnet kan det infilteras lokalt och bidra till ett friskt grundvatten vilket i sin tur bidrar till ett tillskott av friskt vatten till sjöar och hav. Det kan bidra till livsmiljöer för växter och djur liksom med tilltalande inslag av vattenblänk i stadsmiljöer.

Vi kan såklart också nyttja vattnet till bevattning av trädgårdar och stadsgrönska. En långsiktig hållbar dagvattenhantering minskar även risken för översvämningar i samhället och för att föroreningar sprids till mark, sjöar och vattendrag.

Här kan du läsa mer om dagvatten.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster