Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Pilotstudie för att testa effekten av kommunikationsinsatser med fokus på vattenbesparing

Under vecka 25 och 26 kommer vissa hushåll i kommunen fått ett brev från VA-avdelningen där vi informerar om en undersökning med syfte om att vi vill samla in bättre kunskap om hur vi kan kommunicera vattenfrågor. Detta beror på att Håbo kommun deltar i ett projekt som ser över vilka möjligheter det finns för bestående beteendeförändringar med fokus på vattenbesparing.

Du som har fått ett brev ifrån oss har fått det för att du har en digital vattenmätare och bor inom ett av de fyra områden som vi identifierat som pilotområden. Som en del av undersökningen kommer vi att skicka ut information om vattenbesparande åtgärder till vissa av de hushåll som ligger inom testområdet. Den totala vattenförbrukningen kommer sedan att följas upp för att vi ska kunna se om extra kommunikation ger någon effekt på vattenförbrukningen. En del av undersökningen består av en enkät som de boende uppmanas att besvara. Det är helt frivilligt att delta i enkätundersökningen. 

Möjligheter för bestående beteendeförändring

Detta projekt tar avstamp i ett arbete som genomfördes under 2021, då man intervjuade och ställde samman exempel från VA-huvudmäns arbete med vattenbesparing och kommunikation. En viktig lärdom var att för att ändra människors beteende behövs både kunskap (kommunikation) och tekniska interventioner som bidrar till att internalisera kunskapen och att integrera nya vattenbesparande vanor i vardagen.

De tekniska interventionerna kan vara vattensnåla kranar eller visualisering av vattenanvändningen genom vägg-displayer, applikationer på telefoner mm. Det finns också ett stort behov av att mäta och följa upp olika kommunikationsåtgärders effekt på vattenförbrukningen. I och med den snabbt pågående utvecklingen med installation av digitala vattenmätare, finns möjlighet till att testa riktade kommunikationsinsatser och att mäta och följa upp effekten av dessa. Här kan du läsa rapporten från tidigare arbetet. Länk till annan webbplats.

Under 2022 sker ett fortsättningsprojekt där syftet är att på sikt bidra till en hållbar vattenanvändning genom en attityd och beteendeförändring i hur vi använder dricksvatten.

Projektmål

1) testa specifika kampanjer som förenar information med en riktad åtgärd och

2) fortsatt möjliggöra gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte mellan deltagare från VA-huvudmän och akademi genom regelbundna träffar och workshops.

Projektet planerar tre huvudaktiviteter: 1) erfarenhetsutbyte och worskhops, där metodutveckling, erfarenheter med digitala mätare och anpassning av kommunikation till lokala förhållanden och målgrupper ingår. 2) Pilotstudier i fyra kommuner där man testar effekten av en kommunikationsinsats i kombination med en riktad åtgärd. Åtgärden följs upp med mätning genom digitala mätare. 3) projektsamordning och rapportskrivning.

Projektet organiseras av Ecoloop Länk till annan webbplats.. I projektgruppen ingår Värmdö, Tingsryd, Kalmar Vatten AB och Håbo kommun som installerar digitala vattenmätare och har ett stort behov och intresse av att hitta nya mer effektiva sätt att kommunicera och minska vattenförbrukningen. I arbetet ingår Aksel Biørn-Hansen, doktorand vid KTH som forskar kring nya vanor och beteenden samt digitala hjälpmedel för att uppnå detta, liksom Helfrid Schulte-Herbrüggen från Ecoloop som har sakkunskap i vattenfrågor och projektsamordning. Projektet finansieras av VA-huvudmännens branschorganisation, Svenskt Vatten Utveckling Länk till annan webbplats..

Förväntad nytta

Projektet förväntas ha en nytta framförallt för de lite mindre VA-huvudmän och kommuner som utmanas av en vattenanvändning som varierar kraftigt med säsonger (ofta pga ett stort antal besökare) där det finns ett stort behov av att hitta nya sätt att kommunicera och spara vatten. Projektet kommer kunna mäta effekter av kommunikation i kombination av specifika åtgärder, samt har som mål att möjliggöra erfarenhetsutbyte.

Sammanställda resultat från studien kommer utgöra ett underlag för hur kommuner kan arbeta med vattenfrågor.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta VA-avdelningen, vid frågor om digitala vattenmätarna, ditt kommunala vatten och avlopp, eller om att få en enkät i pappersformat. Tel: 0171-525 00 mail: va-verksamhetsstod@habo.se

Eller

Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop AB vid frågor gällande forskningsprojektet eller enkäten. Kontakt: helfrid@ecoloop.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster