Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Juridisk hjälp

Varje myndighet är skyldig att svara på generella frågor om sitt verksamhetsområde. Det kan till exempel vara att informera om vilka lagar som gäller eller vilka blanketter som kan vara aktuella för olika ärenden. Kommunens myndigheter kan däremot inte ge juridisk rådgivning till allmänheten i enskilda fall eller ärenden.

Ett råd till dig som funderar på att koppla in juridisk expertis är att du kontaktar en advokat eller jurist som ofta sysslar med den typen av juridik som ditt problem gäller.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar.
  • Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.
  • Kontrollera lotteridragningar. 
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

På Uppsala Länsstyrelses hemsida finns mer information och kontaktuppgifter till de Notarius Publicus som finns i Uppsala län.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster