Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Juridisk hjälp

Vi kan hjälpa till att besvara frågor om lagar om det direkt berör ett ärende som kommunen har skyldighet att handlägga.

Ett råd till dig som funderar på att koppla in juridisk expertis är att du kontaktar en advokat eller jurist som ofta sysslar med den typen av juridik som ditt problem gäller.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar.
  • Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.
  • Kontrollera lotteridragningar. 
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

I Uppsala län finns Notarius publicus i Enköping, Uppsala och Östhammar.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster